Prvi modul treninga “Rodna raznolikost i ravnopravnost u radu organizacija civilnog društva” u Sarajevu 13. i 14.11.2013

sliika_logotipiU okviru projekta Gender Diversity Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, 13. i 14. novembra 2013. u Sarajevu, u Hotelu Grand, realizira prvi modul treninga  Rodna raznolikost i ravnopravnost u radu organizacija civilnog društva. Na treningu će učestvovati 14 učesnika_ca, predstavnika_ca organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, a održavanje drugog modula predviđeno je za 28. i 29. novembar. Trening oba modula vodiće mr Dragana Todorović, iz Novog Sada.

Ovaj trening je prvenstveno namjenjen organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, čija primarna djelatnost nije rodna ravnopravnost i koncipiran je kao trening u dva modula od po dva dana koji će biti održani u novembru 2013. godine.

Opšti cilj ovog treninga je senzibiliziranje onih organizacija civilnog društva kojima rodna ravnopravnost nije primarna djelatnost, o značaju i metodama uključivanja aspekata rodne ravnopravnosti u rad organizacija, kako u odnosu na aktivnosti i programe koji su usmjereni na korisnike/ce usluga organizacija, tako i u odnosu na unutrašnju ustrojenost i funkcionisanje samih organizacija.

Učesnici_ce ovog treninga će imati priliku da tokom prvog dvodnevnog modula treninga saznaju više o konceptima spola, roda, rodne ravnopravnosti i rodne raznolikosti, kao i o metodologijama uključivanja aspekata rodne ravnopravnosti na svim nivoima rada organizacija (gender mainstreaming). Tokom drugog dvodnevnog modula, učesnici/ce će na primjerima koji su relevantni za njihove neposredne djelatnosti, imati priliku da se upoznaju sa mogućim načinima prepoznavanja i evaluiranja potreba muškaraca i žena, kao i formulisanjem budućih projektnih ideja i aktivnosti. Osim ovoga, u drugom modulu, učesnici/ce će se upoznati i sa načinom procjenjivanja uključenosti rodnih aspekata u funkcionisanje njihovih organizacija, uz formulisanje plana budućih mjera za unapređenje postojećeg stanja.

Program treninga možete preuzeti ovdje .