Promocija: ”Rod i ekonomija” – ženska pozicija u društvenim i ekonomskim odnosima

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (E-net sala na III spratu) u srijedu, 30. oktobra sa početkom u 17:30 održat će se promocija zbornika „Rod i ekonomija“. Na promociji će govoriti doc. dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta UNSA, urednica zbornika, profesorica Ekonomskog fakulteta dr. sc. Jasna Kovačević, kao i Anđela Pepić, rukovoditeljica Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banja Luci, autorice radova iz zbornika.

O zborniku „Rod i ekonomija“ recenzentica prof. dr. Kanita Imamović Čizmić je napisala da “održava jedan interdisciplinarni pristup problemu rodnih dimenzija ekonomskih procesa i kao takav predstavlja značajan doprinos bosanskohrecegovačkoj ekonomskoj literaturi koja je iznimno oskudna obradama navedene materije te se bez ikakve ograde može očekivati da će biti dobra platfoma kako za dalju analizu rodnog pristupa kritici neoklasične ekonomske misli tako i za urodnjavanje ekonomskog kategorijalnog instrumentarija i poimanja uopće.“

Na kraju se konstatuje da je „publikacija „Rod i ekonomija“ veoma dobro osmišljena i struktuisana, jasno je vidljiva ideja vodilja  u koncipiranju iste, a to je predstaviti osnove multidimenzionalnog problema roda u ekonomiji. Svi radovi koji je čine imaju zajedničko obilježje a to je da korišteni jezik karakterizira velika doza znanstvenosti i stručne terminologije, kompleksnost sprovedenih analiza uz istovremenu  jednostavnost zaključaka, koji su kao takvi aplikativni, što daje posebnu vrijednost publikaciji.“

Recenzentica mr.sc. Dubravka Kovačević ističe da su ”autorice uspjele da približe stanje ženskih pozicija u ekonomskim i društvenim odnosima te da “raspakuju“ temu koja je stidljivo držana po strani i navode da sami statistički podaci ne mogu ilustrirati cjelokupno realno stanje ekonomskog položaja žena, kako to pojedina feministička istraživanja i ženska svjedočanstva ilustriraju. Pohvalno je što u ovom Zborniku nije “zaboravljeno“ uključiti ekonomiju staranja koja zbog “rada za drugog iz osjećanja brige i suosjećanja“ nije osjetljiva na cijenu i njezina ponuda je fiksna, te da ovaj oblik rada mora biti sastavni dio ekonomske analize i politika.“

Ova zbornik radova je nastao u okviru projekta koji implementiraju CARE International u Bosni i Hercegovini i Sarajevski otvoreni centar – Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH – a koji finansira Češka razvojna agencija.