Coming out! projekat

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, provodi projekat koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.

Glavni cilj projekta je zagovaranje i zaštita prava jedne od najvi[e diskriminisanih i nevidljivih grupa u bh. društvu – LGBT osoba. Jedan od ciljeva projekta je spoznaja uzroka homofobije, njezino smanjivanje i u konačnici razbijanje.

Poseban fokus će biti usmjeren na senzibilizaciju državnih službenika_ca koji rade u sektoru unutrašnjih poslova, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, ali i drugih ciljnih skupina kao što su novinari_ke i predstavnici_e organizacija civilnog društva.

U sklopu projekta biće organizovane aktivnosti kao što su obuke, okrugli stolovi, zagovaračke i medijske kampanje u svrhu povećanja vidljivosti LGBT pitanja. Centralni dio projekta predstavljaju i različita istraživanja i regionalna konferencija o LGBT pravima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat će se provoditi u toku 2013. i 2014. godine.

Više o aktivnostima održanim u sklopu ovog projekta možete pratiti na ovoj stranici.