Programi

Za predstojeći period 2013.-2015. SOC će se fokusirati na dva programa: prava LGBT osoba i prava žena . Nastavićemo podržavati i druge inicijative vezane za ljudska prava i civilno društvo koje doprinose društvenom i političkom razvoju u Bosne i Herzegovini.

Prava LGBT osoba

Prava žena