Program SOC-a povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava 2018

Tokom posljednjih dvadeset i sedam godina, globalna Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je bila posvećena javnom zalaganju i koordiniranju rada na podršci zaustavljanju rodno zasnovanog nasilja na lokalnom i međunarodnom nivou. Kampanja je pokrenuta na prvom Institutu za globalno liderstvo žena, koji je organizovao Centar za globalno liderstvo žena 1991. godine na Univerzitetu Rutgers.

Datumi 25. novembar (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) i 10. decembar (Dan ljudskih prava) su odabrani kako bi se naglasila povezanost između zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja i vrijednosti ljudskih prava. Ovaj šesnaestodnevni period također ističe druge značajne datume, uključujući 29. novembar, Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. decembar, Dan obilježavanja montrealskog masakra.

U Kampanji 16 dana aktivizma učestvuju pojedinke i pojedinci i grupe širom svijeta, koji_se zalažu za uklanjanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja i unapređenje ljudskih prava žena i marginaliziranih društvenih grupa kroz aktivnosti podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gej, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena, pridružuje se ovoj kampanji, te će tim povodom u novembru i decembru 2018. godine realizovati niz aktivnosti.

Uključite se i Vi u kampanju 16 dana aktivizma!

Koristite #16Days kada tvitate ili postavljate sadržaj na društvene mreže.

www.soc.ba[email protected] – tel: 033 551 000 – fax: 033 551 002

Program je dostupan ovdje.