Program Sarajevskog otvorenog centra povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava 2016

16daysactivism-1Tokom posljednje dvadeset i četiri godine, globalna Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je bila posvećena javnom zalaganju i koordiniranju rada na podršci zaustavljanju rodno zasnovanog nasilja na lokalnom i međunarodnom nivou. Kampanja je pokrenuta na prvom Institutu za globalno liderstvo žena, koji je organizovao Centar za globalno liderstvo žena 1991. godine na Univerzitetu Rutgers.

Datumi, 25. novembar (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) i 10. decembar (Dan ljudskih prava), su odabrani kako bi se naglasila povezanost između zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja i vrijednosti ljudskih prava, i istaknuto je da rodno zasnovano nasilje predstavlja međunarodno kršenje ljudskih prava. Ovaj šesnaestodnevni period takođe ističe druge značajne datume, uključujući 29. novembar, Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. decembar, Dan obilježavanja montrealskog masakra.

U Kampanji 16 dana aktivizma učestvuju pojedinke i pojedinci i grupe širom svijeta, i koriste okvir ljudskih prava u zalaganju za uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena kroz aktivnosti podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gej, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena, pridružuje se ovoj kampanji, te će realizovati niz aktivnosti u novembru i decembru 2016. godine.

Program je dostupan ovdje.