Tamo gdje postoji volja, proces izrade i usvajanja Gender akcionih planova nije težak

Piše: Azra Delmanović

”Čovječanstvo je poput ptice. Jedno krilo su muškarci, a drugo krilo su žene, ali tek kada oba krila budu imala jednaku snagu, ptica će moći poletjeti.’’

Baš kao što je autor/ica kazao/la u navedenom citatu, da bi jedno društvo funkcionisalo neophodno je osnažiti oba spola u svim sferama javnog i privatnog života. Kada je u pitanju bh društvo, primjetno je da je ravnopravnost spolova prioritet u borbi žena. Žene su u nezavidnijem položaju u odnosu na muškarce te nisu podjednako uključene u donošenje odluka s obzirom na to da muškarci u BiH čine većinu u tijelima na svim nivoima vlasti. Upravo zbog toga se žene, u odnosu na muškarce, više bore za uspostavu ravnopravnosti spolova u našoj državi.

Jedna od žena koja daje svoj doprinos u borbi za ravnopravnost je i Belma Trajkov, sekretarka Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Belma je bila članica radne grupe za izradu Gender akcionog plana Kantona Sarajevo koji je jedan od dva kantona u BiH u kojem je ovaj dokument usvojen.

Sa Belmom smo razgovarali o značaju usvajanja Gender akcionih planova na kantonalnom nivoima. Kaže da sam proces izrade i usvajanja nije težak tamo gdje postoji volja za tim.

”Što se tiče puta od inicijative do realizacije, smatram da taj put i nije bio težak, s obzirom na to da je postojala i politička volja da se takav dokument usvoji u Kantonu Sarajevo, a što je svakako i naša zakonska obaveza.” – kaže Trajkov.

Aktivnosti gender akcionih planova su usmjerene na postizanje ravnopravnosti spolova s ciljem da se i muškarcima i ženama osiguraju jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava.

”Usvajanje ovog dokumenta ima veliku važnost za unaprijeđenje ljudskih prava, ali moramo imati u vidu da je usvajanje GAP –a tek početak posla.” – objašnjava Trajkov dodavši da Gender akcioni planovi trebaju poslužiti kao osnov za dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Realizacijom aktivnosti iz Gender akcionih planova kantoni se ne zalažu samo za postizanje jednakog broja žena i muškaraca u institucijama i na vodećim pozicijama. Usvajanjem gender akcionih planova se nadležne institucije obavezuju preduzeti rodno osjetljive mjere u oblasti obrazovanja, tržišta rada, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, javnog života i zdravstvene zaštite. U suprotnom je to, kako naša sagovornica objašnjava, samo slovo na papiru.

”Usvojen GAP je slovo na papiru, ukoliko se isti ne implementira u realnom okruženju. U realizaciji GAP KS i u izvještajima koje smo obavezni podnositi, tek ćemo vidjeti koliko smo napredovali ili nismo na polju ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.” – kaže Trajkov.

Da bi rodna ravnopravnost bila ispoštovana, svi nivoi vlasti su obavezni osigurati jednaku zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju, odnosno učešće manje zastupljenog spola u procentu od 40%. Iako tako nalaže Zakon o ravnopravnosti spolova, realnost je mnogo drugačija. Žene su u vladama kantona u BiH zastupljene u procentu od 0% do 25%, a najveća zastupljenost je u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu, kantonima gdje su usvojeni Gender akcioni planovi. Ipak, i u navedenim kantonima predstoji duga i teška borba kako bi rezultati imali efekta.

”Naredni koraci su svakako rad na realizaciji aktivnosti i mjera iz GAP KS, uz uključivanje ne samo nosilaca tih aktivnosti, već svih nas, zainteresiranih strana.” zaključuje Trajkov.

Sarajevski otvoreni centar je već ranije pozvao kantone koji još uvijek nisu usvojil gender akcione planove, da to učine kako bismo uspostavili rodnu ravnopravnost bez koje ne možemo težiti ekonomskom osnaživanju, smanjenju stope siromaštva i podizanju kvalitete života.

Aktivnosti SOC na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.