Problem nije u nasilju, problem je u tome što je moralo doći do nasilja

zenska mrezaSamim tim što žene predstavljaju jednu od najmnogobrojnijih marginalizovanih grupa u bh. društvu čija prava se ne poštuju, Ženska mreža BiH ovim putem daje punu podršku građanima i građankama, koji_e su prisiljeni_e da svoja prave traže na javnim protestima. Bez obzira da li je riječ o mladima, penzionerima i penzionerkama, trudnicama i porodiljama, o osobama sa invaliditetom, zanemarenim i prevarenim radnicama_cima, ženama i muškarcima koji_e ne mogu da ostvare pravo na odlazak u penziju, nacionalnim i seksualnim manjinama ili bilo kojoj drugoj grupi i pojedincu_ki, za sve njih Bosna i Hercegovina je postala zemlja koja im ne garantuje osnovna socijalna, ekonomska i politička prava.

Protesti su su samo manifestacija činjenice da politički sistem BiH i različiti nivoi vlasti služe samo političkim elitama i njegovim sljedbenicima_ama i da je kao takav neodrživ.

Ženska mreža BiH osuđuje nasilje i vandalizam, kojeg su ispoljile pojedine grupe demonstranata_kinja. Takođe, osuđujemo i nasilje nad privedenim demonstrantima/kinjama. Nasilje nikad ne može biti rješenje.

Ženska mreža BiH takođe poziva bh. medije i javnost da prestanu sa jednostranim predstavljanjem događaja u proteklih nekoliko dana. Mladići i djevojke koji su u proteklih nekoliko dana, a naročito u petak, uništavali imovinu i u našim gradovima stvorili osjećaj totalne nesigurnosti nisu nikakvi huligani_ke i vandali_ke, nego su proizvod bosanskohercegovačke države i društva. Ovdje se radi o djeci, braći i sestrama, komšijama, učenicima i učenicama, studentima i studenticama – onoj generaciji kojoj su postdejtonska politika i njene političke stranke oduzele ne samo prošlost i sadašnjost, nego najvjerovatnije i budućnost.

Ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini godinama aktivno djeluju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja i diskriminacije. Zbog toga, pozivamo vlasti i političke elite Bosne i Hercegovine da:

– ne prebacuju potpunu odgovornost za ovo stanje sa sebe na demonstrante_kinje, jer primarni problem nije u manifestaciji nasilja, nego u tome kako je došlo do kreiranja ovakvih društvenih okolnosti;

– se adekvatno procesuira protivzakonito nasilje nad privedenim demonstrantima_kinjama; odgovornost ne može biti na policiji nego je i dalje kod političkih elita, naročito kod kantonalnih vlasti i vlasti Federacije BiH;

– rade na kreiranju obrazovnog sistema koji će promovisati ljudska prava marginalizovanih grupa i nenasilje;

grade jedan pravedniji socijalni i zdravstveni sistem kako bi se svima građanima i građankama omogućio dostojanstven život.

Ženska mreža BiH