Pridružite se konferenciji o ljudskim pravima transrodnih osoba: između prava i medicine 4. novembra u Sarajevu

Sarajevski otvoreni centar vas poziva da nam se pridružite na Završnoj konferenciji “Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti” 4. novembra 2022. godine od 11 sati u Hotelu Courtyard by Marriott u Sarajevu. Konferencija se realizira u okviru projekta “Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH” uz finansijsku podršku Programa zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Na temu problema trans osoba u domenu zdravstvene zaštite u BiH govorit će Liam Isić, a o uvođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja za transrodne osobe u BiH, Arina Bejdić Kršo, stručna savjetnica za javno-zdravstvenu djelatnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Advokat Nedim Seferović govorit će o priručniku čiji je autor a koji je izdao Sarajevski otvoreni centar: ”Mapiranje i analiza pravnih propisa i praksi o promjenim oznake spola u ličnim dokumentima”. O izazovima iz prakse prilikom rješavanja zahtjeva za promjenu oznake spola u ličnim dokumentima, govorit će Emir Mujčić, stručni savjetnik u  MUP-u Tuzlanskog kantona.

Prijave za učešće na konferenciji možete poslati na email [email protected] uz napomenu da je broj mjesta ograničen.

Jezik u upotrebi na konferenciji je b/h/s. Organizator će omogućiti i simultani prijevod na engleski jezik.

Agendu konferencije možete ponaći ovdje.