Prestanite sa praksom objavljivanja eksplicitnih fotografija maloljetnih djevojčica

SOC logo 1 - 001 veliki

SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR poziva BH medije: PRESTANITE SA PRAKSOM OBJAVLJIVANJA EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA MALOLJETNIH DJEVOJČICA U ŠTAMPANIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

U proteklih nekoliko dana, naročito na bosanskohercegovačkim portalima ali i u štampanim medijima, objavljuju se vijesti o facebook grupi “Najveće drolje osnovnih i srednjih škola”. Iako su namjere nekih medijskih izvještaja dobronamjerne i imaju za cilj da ukažu na nasilje koje se vrši nad ovim djevojčicama, način na koji se ova tema predstavlja je senzacionalistički i ugrožavajući.

Pozivamo sve medije u Bosni i Hercegovini, a naročito štampane i online medije, da se pridržavaju najviših medijskih standarda i da djeluju u najboljem interesu djece i maloljetnika_ca. Objavljivanje fotografija u medijskim izvještajima može opasno ugroziti djevojčice, njihovu porodicu i bližu okolinu. Osim toga, trauma koju može uzrokovati ovakvo medijsko izvještavanje može ostaviti i dalekosežne posljedice.

Postojeći senzacionalistički članci se trebaju ukloniti ili dopuniti na način da ne ugrožavaju ljudskih integritet pogođenih djevojčica.