Press konferencija povodom objavljivanja „Preporuka za poboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“

Sarajevski otvoreni centar vas poziva na press konferenciju povodom objavljivanja „Preporuka za poboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“. Press konferencija će se održati u utorak, 19.02.2013. godine u Sarajevu, u Kući ljudskih prava, Dolina 1, s početkom u 11:00 sati.

Prisutnima će se obratiti:

doc. dr. Goran Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Saša Gavrić, MA, Sarajevski otvoreni centar
Maja Sahadžić, International University of Sarajevo

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Univerziteta u Podgorici i nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar zajednički su realizirali naučni projekt pod nazivom Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je realiziran u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (Regional Research Promotion Programme), koji je koordiniran od strane Instituta za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Fribourgu (Švajcarska), a voditelj projekta je bio prof. dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Bosanskohercegovački tim ovog projekta su činili doc. dr. Goran Marković (Pravni fakultet, Istočno Sarajevo), mr. Maja Sahadžić (International University Sarajevo), mr. Damir Banović (Sarajevski otvoreni centar) i Saša Gavrić, MA (Sarajevski otvoreni centar).

Cilj nam je bio istražiti sljedeća pitanja: zakonodavne i kontrolne funkcije parlamenata, transparentnost u radu parlamenata, te utjecaj međunarodnih aktera na njihov rad. Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji u Beogradu i na okruglim stolovima u Sarajevu i Podgorici. Svi radovovi su objavljeni u zajedničkom zborniku radova, na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na engleskom jeziku.