Pregled predavanja Feminističke škole: 02. juni 2018.

U subotu, 02. juna održana je prva sesija predavanja modula Kultura i ideologija, u okviru Feminističke škole Žarana Papić. Predavač je bio Nebojša Jovanović, koji je obranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju na Odjelu za rodne studije na Central European University u Budimpešti. Nebojša se bavi rodom i seksualnošću na filmu, prvenstveno u kontekstu kinematografije socijalističke Jugoslavije, ali i u post-jugoslavenskim kinematografijama.

Nebojša Jovanović je predavanje Osnovne konceptualizacije ideologije započeo različitim definiranjima ideologije, referirajući, zapravo, na definicije koje su trenutno u upotrebi, koje navodi Terry Eagleton, a koje nisu sve u skladu jedna s drugom, ali se ni ne isključuju međusobno:

 1. proces proizvodnje značenja, znakova i vrijednosti u društvenom životu;
 2. korpus ideja karakterističnih za određenu društvenu grupu ili klasu;
 3. ideje koje pomažu legitimiranju dominantne političke moći;
 4. lažne ideje koje pomažu legitimiranju dominantne političke moći;
 5. sistematski iskrivljena/izobličena komunikacija;
 6. ono što nudi poziciju za subjekta;
 7. oblici misli motivirani društvenim interesima;
 8. identitarno mišljenje;
 9. društveno neophodna iluzija;
 10. veza diskursa i moći;
 11. medij u kojem svjesni društveni akteri osmišljavaju svoj svijet;
 12. set vjerovanja usmjerenih na akciju;
 13. konfuzija lingvističke i fenomenalne stvarnosti;
 14. semiotičko zatvaranje;
 15. neophodni medij u kojem pojedinci/ke proživljavaju svoje odnose sa društvenom strukturom;
 16. proces kojim se društveni život pretvara u prirodnu realnost.

Jovanović je, iscenirajući svakodnevne situacije komunikacije, propitao ove definicije u kontekstu prenosa i razmjene poruka.

U drugom dijelu predavanja se razgovaralo o jugoslavenskim filmovima Karpa Aćimovića Godine 1970-ih godina  “O ljubavnim veštinama” i “Zdravi ljudi za razonodu”  kroz smisao ideoloških matrica u njima.

Nastavak predavanja u okviru modula Kultura i ideologija je u subotu 9. juna, od 10h do 14h.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).