Pregled predavanja – Feministička škola 29. juni 2019.

U subotu, 29.06.2019. godine održana su završna predavanja pete Feminističke škole Žarana Papić. Školu su zatvorila predavanja vezana za feminističku teologiju, kulturu i ideologuju. Sa Alenom Kristićem se razgovaralo kroz etičko-teološke diskurse o abortusu, homofobnoj zloupotrebi Biblije i Kur'ana, rodnoj ideologiji i blasfemiji, dok se Sa Nebojšom Jovanovićem diskutovalo o jugoslavenskim filmovima Karpa Aćimovića “O ljubavnim veštinama” i “Zdravi ljudi za razonodu” kroz funkciju ideoloških matrica u njima.

Aktivnosti ovogodišnje Feminističke škole se nastavljaju na jesen.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).