Predstavljena publikacija “Provedba Preporuke Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na SORI”.

WP_000082Danas 28.03.2013. u prostorijama Mediacentra u Sarajevu, održano je predstavljanje publikacije “Provedba Preporuke Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu”.

Moderator panela bio je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, a na panelu su učestvovale Mary-Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu koja se osvrnula na značaj donošenja Preporuke o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, njene implementacije i važnost koju će ovaj izvještaj imati prilikom pregleda izvršavanja preuzetih obaveza BiH; te autorice izvještaja Mariña Barreiro i Vladana Vasić koje su prisutnima objasnile proces nastanka izvještaja i prikupljanja podataka; te prezentovale svoja saznanja o dosadašnjem radu bh. vlasti na implementaciji spomenute Preporuke i pozitivne i negativne primjere saradnje sa državnim institucijama.

Predstavljanju publikacije prisustvovali su predstavnici nevladinog sektora BiH i ambasada, te savjetnik za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova BiH. Predstavnici ostalih institucija BiH, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali ovom događaju.

Monitoring izvještaj o provedbi Preporuke Komiteta ministara Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta nastao je kao rezultat istraživačkog projekta Sarajevskog otvorenog centra, sprovedenog u saradnji s ILGA-Europe. U okviru ovog projekta kontaktirano je više ministarstava i državnih institucija, ukupno sedamdeset i jedna, na svim administrativnim nivoima, koje su nadležne za provođenje antidiskriminatornih mjera u deset različitih oblasti predviđenih Preporukom, od kojih je samo 27 odgovorilo na poslani upit.

Upit o provedbi mjera borbe protiv diskriminacije poslan je institucijama nadležnim za osiguravanje poštivanja ljudskih prava u oblastima: prava na život, sigurnosti i zaštite od nasilja; slobode udruživanja; slobode izražavanja i mirnog okupljanja; prava na poštovanje privatnog i porodičnog života; zaposlenja; obrazovanja; zdravlja stanovanja; sporta i prava na azil. Posebna pažnja također je skrenuta na ulogu i rad nacionalnih struktura za ljudska prava, te na suzbijanje višestruke diskriminacije.

Prema informacijama prikupljenim ovim izvještajem jedina mjera koju su bh. vlasti preuzele u skladu s Preporukom o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jeste uključivanje osnova seksualne orijentacije i rodnog identiteta u antidiskriminaciono zakonodavstvo, što u svjetlu društvene netrpeljivosti i naglašene homofobije pruža slabu zaštitu LGBT osobama. BiH vlasti morat će, da bi ispunile zahtjeve koje je Vijeće Europe postavilo ovom Preporukom, mnogo adekvatnije pristupiti njenoj implementaciji, što između ostalog uključuje reviziju i usklađivanje postojećeg zakonodavstva sa antidiskriminacionim odredbama, provesti javnu kampanju podizanja svijesti građana o postojanju i korištenju mehanizama zaštite, i mnoge druge mjere koje su eksplicitno navedene i objašnjenje u tekstu Preporuke.

Na prezentaciji je naglašeno da postojeći izvještaj predstavlja dobru osnovu za dalje zagovaranje i kontrolu implementacija obaveza BiH vlasti, i budući rad na neophodnim promjenama politika i zakonodavstava u cilju poboljšanja društvenog i pravnog položaja LGBT osoba u BiH.