Predavanje: Erotika u klasičnom jugoslovenskom filmu

Neko je rekao fenizam_ErotikaErotika u klasičnom jugoslovenskom filmu
Predavač:
Nebojša Jovanović
9. decembar 2014. godine, 18h

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Posljednje predavanje u okviru drugog ciklusa Neko je rekao feminizam?, koji organizuje Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH i uz medijsku podršku Magazina DANI, donosi temu erotika u klasičnom jugoslovenskom filmu o kojoj će govoriti Nebojša Jovanović. Dok se brojne studije jugoslovenske kinematografije fokusiraju na “novi jugoslovenski film” 1960-ih godina, klasični jugoslovenski film (1947–1962) po pravilu ostaje zapostavljen i poistovjećen sa dogmatskim soc-realizmom. Predavanje dovodi u pitanje takvu sliku klasičnog jugoslovenskog filma. Jovanović predlaže tezu da filmska erotika iz tog perioda nudi kraljevski put za istraživanje rodnih/seksualnih režima prve decenije jugo-socijalističke modernosti. Razne ljubavne priče i strategije prikazivanja seksualnosti na filmu tvore svojevrstan erotski imaginarij, koji nudi uvid u dinamičan razvoj različitih ideja i predstava o rodu i seksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji.

O predavaču: Nebojša Jovanović istražuje jugoslavenski film u svjetlu feminističke filmske teorije. Magistrirao je na Odsjeku za rodne studije na Central European University u Budimpešti, gdje uskoro brani i doktorsku disertaciju o rodu i seksualnosti u klasičnom jugoslovenskom filmu. Njegovi tekstovi su objavljeni u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, KINO! KinoKultura, I Studies in Eastern European Cinema.