Poziv za učešće u LGBTIQ+ grupi vršnjačke podrške

Pozivamo zainteresovane LGBTIQ+ osobe da se prijave za učešće u grupi vršnjačke podrške koju će voditi naš vršnjački savjetnik Mateo Čovčić.

Grupe vršnjačke podrške se odnose na redovna, online okupljanja LGBTIQ+ osoba kako bi jedne drugima pružile emocionalnu i socijalnu podršku. Grupe su otvorenog tipa, što znači da su svi dobrodošli neovisno o tome kada se prijave. Maksimalni broj osoba u jednoj grupi je osam. Susreti se realiziraju jednom mjesečno u trajanju od 90 minuta. Sadržaji grupnih susreta mogu biti unaprijed određeni, a moguće ih je preoblikovati sukladno tekućim željama i potrebama članova_ica grupe.

Prilikom formiranja grupa vršnjačke podrške posebna će pažnja biti usmjerena na biranje osoba koje su po godinama slične.

Ako želiš postati članom_icom grupe vršnjačke podrške, molimo te da ispuniš upitnik koji se nalazi ovdje. Prikupljeni podaci dostupni su samo vršnjačkom savjetniku te se isključivo koriste za formiranje grupa podrške.