Poziv za mentora/icu za istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti

Sarajevski otvoreni centar objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za Istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) u okviru projekta Jačanje društveno-političkog položaja LGBTIQ osoba u BiH kojeg provodi uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) želi ispitati stavove građana_ki i njihovu upoznatost o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti kroz realizaciju Istraživanja, kako bismo dobili kompletnu sliku o životu lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interspolnih osoba u BiH i doprinijeli njihovoj inkluziji i prihvatanju.

Analiza rezultata, glavni nalazi i preporuke će biti objavljeni u formi publikacije na BHS i engleskom jeziku, te dodatno diseminirani i predstavljeni svim relevantnim akterima/kama. Pored toga, ovi podaci će biti korišteni za daljnje usmjeravanje svih strateških aktera/ki u oblasti prava LGBTIQ osoba u BiH unutar civilnog društva, a primarno Sarajevskog otvorenog centra.

SOC je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

Opis poslova

Cilj: Pružanje mentorske podrške autoru u procesu pripreme, sprovođenja i analize Istraživanja stavova javnog mnijenja o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti.

Naziv: Mentor_ica u Istraživanju stavova javnog mnijenja o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti.

Period angažmana: Od 6. februara/veljače do 21. aprila/travnja 2023. godine

Zadaci

  • Mentor_ica će pomoći autoru istraživanja u izradi metodologije, ocijeniti predloženu metodologiju i dati sugestije na istu.
  • Mentor_ica će u predviđenom vremenskom okviru analizirati prikupljene podatake i iste dostaviti SOC-u.
  • Pružiti mentorsku podršku autoru istraživanja u analizi prikupljenih podataka.

Proizvodi

Analiza prikupljenih podataka.

  • Mentor_ica će dati podršku u analizi podataka koje je prikupila agencija.

Rokovi

  • Od 30. januara/siječnja do 3. februara/veljače 2023. godine:

Mentor_ica će pomoći autoru istraživanja u izradi metodologije, ocijeniti predloženu metodologiju i dati sugestije na istu.

  • Od 13. marta/ožujka do 31. marta/ožujka 2023. godine:

Mentor_ica će preuzeti i analizirati sve potrebne podatke koje je prikupila agencija.

  • Od 31. marta/ožujka do 21. aprila/travnja 2023. godine:

Mentor_ica će pomoći SOC-u u analizi prikupljenih podataka.

Potrebne vještine

  • Mentor_ica mora posjedovati iznimno iskustvo u vođenju i provođenju istraživanja, izradi metodologije, koordinaciji tima, te analizi i kompiliranju podataka.
  • Mentor/ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim položajem.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 30. januara/siječnja 2023. godine.

Provođenje istraživanja omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izneseni u istraživanju isključiva su odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražavaju stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.