Poziv trans osobama iz Bosne i Hercegovine za besplatno pokretanje parnica i sudsko zastupanje

Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID / INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, upućuje poziv trans osobama iz Bosne i Hercegovine za besplatno pokretanje parnica i sudsko zastupanje.

Svjesni svakodnevnih životnih potreba, komplikacija i diskriminacije sa kojima se susreću trans osobe u Bosni i Hercegovini odlučili smo pružiti pravnu podršku kroz pokretanje slučajeva diskriminacije trans posoba pred sudovima BiH. Na ovaj način želimo:

 1. Osigurati adekvatan pristup pravdi za trans osobe u slučajevima diskriminacije koji su doživjeli zbog svog rodnog identiteta.
 2. Putem sudskih odluka stvoriti dodatni pritisak na zakonodavca da adekvatno reguliše položaj trans osoba kroz različite propise, a bazirano na njihovim stvarnim potrebama. Npr: Izmjene propisa koji se tiču zdravstvenog osiguranja, izmjene oznake pola u dokumentima itd.

Šta nudimo u ovom procesu?

 • Pokrivanje svih troškova zastupanja pred sudovima ili drugim institucijama
 • Obezbjeđivanje advokata/ice koji je senzibiliran/a o LGBTI osobama
 • Podršku i sudjelovanje osoblja Sarajevskog otvorenog centra u čitavom procesu

Ovim putem ohrabrujemo sve trans osobe iz BiH kao i njihove roditelje, pogotovo ukoliko je riječ o maloljetnoj trans osobi, da nam se obrate ako su se prethodno našli_e u sljedećim situacijama, s naglaskom da lista ispod nije iscrpna i konačna:

Trans osobe koje su doživjele diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta u sljedećim situacijama:

 • diskriminacija pri pokušaju promjene oznake spola i jedinstvenog matičnog broja u ličnim dokumentima (situacija u kojoj trans osoba podnosi nadležnom MUPu zahtjev za izmjenu spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj te je njegov_njen zahtjev odbijen zato što podnosilac_teljica zahtjeva nije prethodno izvrišio_la “potpunu medicinsku prilagodbu spola)
 • diskriminacija u obrazovanju
 • diskriminacija pri zapošljavanju
 • diskriminacija pri korištenju usluga zdravstvenog sistema
 • bilo koja druga situacija gdje smatrate da ste doživjeli diskriminaciju zbog svog rodnog identiteta

Šta trebate uraditi?

Potrebno je kontaktirati nas na kontakt podatke navedene dalje u tekstu. U kontaktu potrebno je podijeliti:

 • Vaše kontakt podatke
 • Vaše godine
 • Mjesto iz kojeg dolazite
 • Osnovne činjenice o vašem slučaju

Osoblje Sarajevskog otvorenog centra će sa vama dogovoriti vrijeme intervjua kako bi se mogli detaljnije upoznati sa vama i vašim slučajem i na taj način razmotrimo mogućnost saradnje na ovom pitanju.

Dobrodošli_e ste u naše kancelarije, uz prethodnu najavu, na adresi: Sarajevski otvoreni centar – Podgaj 14, 71000 Sarajevo. Takođe nam se možete obratiti na tel: 033/551-000  ili na mail: [email protected].