Poziv na trening: Rodna ravnopravnost i rodna raznolikost u radu organizacija civilnog društva

2ujeCxI881U okviru projekta ,, Gender diversity” koju provodi Sarajevski otvoreni centar u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll

pozivamo vas na trening

Rodna ravnopravnost i rodna raznolikost u radu organizacija civilnog društva

U okviru projekta „Gender Diversity“ Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, poziva Vas na trening pod nazivom Rodna ravnopravnost i rodna raznolikost u radu organizacija civilnog društva.

Trening je prije svega namjenjen organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje u okviru svojih programa i aktivnosti rade na unapređenju položaja žena i ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti.

Cilj dvodnevnog treninga je da se predstavnici/e organizacija upute u različite strateške pristupe u aktivnostima poboljšanja položaja žena, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena strategiji gender mainstreaming-a[1] i alatima i metodologijama za njeno sprovođenje, kao i pitanju rodne raznolikosti i višedimenzionalnosti rodnih identiteta u prepoznavanju i artikulisanju potreba i interesa građana/ki. Takođe, dio treninga će biti usmeren i na unapređenje internog funkcionisanja samih organizacija, a iz perspektive poštovanja principa rodne ravnopravnosti i različitosti.

Trening će se sastojati iz predavanja, interaktivnih vježbi i diskusija, sa namjerom da se omogući razvoj konkretnih znanja i vještina za uspješnu praktičnu primjenu strategija i alata gender mainstreaming-a, u svakodnevnom radu organizacija civilnog društva, kako u eksternom odnosu sa ciljnim grupama, tako i u okviru samog internog funkcionisanju organizacija.

Organizator pokriva troškove prevoza i smještaja za učesnike/ce koji dolaze iz drugih gradova. Troškovi prevoza će biti refundirani nakon treninga, putem bankovnog računa.

Mjesto održavanja: Sarajevo (o tačnoj lokaciji održavanja učesnici/e će biti obavješteni/e 7 dana prije održavanja samog treninga)

Datum održavanja: 8. i 9. juli 2014.godine

Procedura prijave: Zainteresirani/e trebaju dostaviti popunjeni prijavni formular, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, najkasnije do 25.06.2014. godine na e-mail: [email protected] ili [email protected].

*Program treninga je podložan manjim promjenama od strane organizatora

[1]Gender “mainstreaming” je (re)organizacija, unapređenje, razvoj i evaluacija procesa politika, tako da perspektiva rodne ravnopravnosti bude inkorporirana u sve politike na svim nivoima i u svim fazama, od strane aktera koji su uobičajeno uključeni u donošenje odluka.