Pozitivne reakcije nakon objavljivanja početka rada na knjizi

HISTORIJA ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI, 1914-2014.

Sarajevski otvoreni centar zajedno sa partnerskim organizacijama – Fondacijom Heinrich Böll Ured za Bosnu i Hercegovinu, Fondacijom CURE i Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA – počeo je da radi na rekonstrukciji historije žena u BiH u posljednjih 100 godina. Ove godine će se na različite načine obilježiti sto godina od početka Prvog svjetskog rata. Vezujući se za ovu godišnjicu, želimo da iz drugačije perspektive reprezentiramo ulogu žena prije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali i kroz čitav XX vijek.

Grupa od 8 autorica počela je da radi na prikupljanju i povezivanju građe vezane za žensku historiju u posljednjih 100 godina u BiH. Odmah po objavljivanju vijesti da se radi na skidanju zaborava sa historije doprinosa žena razvoju bh društva, javilo se još nekoliko istraživačica i istraživača koji se godinama bave ženama iz BiH koje su individualno ili kroz udruženja ostavile trag u kulturi, obrazovanju, humanitarnom radu, nauci itd, tako da trenutno na knjizi radi 12 osoba – dve osobe imaju doktorat iz društvenih nauka, dok je ostalih 10 magistrica društvenih nauka. Lista saradnica se i dalje širi, jer svakim danom dobijamo kontakte istraživačica i akademskih profesorica koje bi željele da daju doprinos knjizi na neki način – kroz recenzije, učestvovanje u pisanju pojedinih dijelova knjige ili kroz pisanje uvoda/pogovora. Ovakva reakcija na vijest da se radi na prikupljanju, objedinjavanju i publikovanju zalaganja žena u BiH u posljednjih 100 godina u svim kulturnim, društvenim, umjetničkim i ostalim sferama života pokazuje da godinama postoje individualni napori istraživača i istraživačica da se segmenti historije žena učine vidljivim. Takođe, pokazuje da postoji veliki naučni entuzijazam kad je riječ o radu na pokazivanju doprinosa žena bh. društvu. Kad knjiga bude gotova biće nam važno da je ocijene i daju svoje recenzije, predgovore ili pogovore i žene koje su već dio historije žena naše zemlje, tako da se nadamo da će na kraju, knjiga biti rezultat zajedničkog rada velikog broja entuzijastkinja, istraživačica, istraživača, akademskih radnica i aktivistkinja. Konačno, ova knjiga će sakupiti već postojeća znanja, istražiće, objediniti i stvoriti nova znanja o fascinantnim ženama i udruženjima iz BiH, tako da će čitalačka publika na jednom mjestu imati prikaz historije bh. žena u prethodnih 100 godina.

Ženska udruživanja i individualni napori žena biće smješteni u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. hronološke političke kontekste. U knjizi će se naći informacije o hronologiji dobijanja/osvajanja prava (žene i pravo na nasljedstvo, pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na rad, pravo na abortus, kriminalizacija silovanja u braku i ostalo), o ženskim udruživanjima (humanitarna, učiteljska, feministička, akademska, politička itd.), o ženskom radničkom pokretu, o AFŽ-u, o doprinosima žena u umjetničkoj, naučnoj i kulturnoj sferi života. Biće riječi i o ženama koje su iz BiH, ali su svoje karijere ostvarile van zemlje, i ženama koje su iz neke druge zemlje došle da rade u BiH, kao i o ženama u ratovima (borkinje, mirotvorke, političke zatvorenice, i ostale kategorije).

Izlazak knjige iz štampe je planiran za septembar, a knjiga će imati i svoje englesko izdanje. Osim knjige, u okviru istog projekta, u oktobru, organizovaćemo i mini konferenciju na kojoj će učestvovati žene iz BiH i regije koje su bile svjedokinje različitih historijskih događaja, kao i veliku izložbu, tematski vezanu za predstavljanje doprinosa žena historiji BiH.