Postignuti su određeni pomaci u oblasti regulisanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje

indeksirajAlternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji

Zločini iz mržnje i govor mržnje

U aprilu 2016. godine, Parlament FBiH usvojio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji je dostavilo Ministarstvo pravde FBiH. U trenutku pisanja ovog izvještaja, Zakon još nije objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, jer se radi na tehničkim ispravkama usvojenog teksta. Sada u sva tri krivična zakona (RS, FBiH, BD) regulisana su krivična djela počinjena iz mržnje. Odredbe kojima se sankcioniše poticanje na mržnju, govor mržnje i nasilje u krivičnim zakonima oba entiteta i Brčko Distrikta ograničene su isključivo na nacionalnu, etničku i vjersku osnovu i ne pružaju okvir za sankcionisanje govora mržnje prema drugim grupama poput LGBTI osoba, koji dominira na internetskim portalima i društvenim mrežama.

Trenutno stanje

Policija i pravosuđe i dalje ne prikupljaju sistematski informacije o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i govoru mržnje. Još nisu podignute optužnice protiv odgovornih osoba zbog napada na Festival Merlinka u februaru 2014. godine. Nakon napada na Art kino Kriterion, 4. marta 2016. godine, organizovan je skup podrške kojem je prisustvovalo nekoliko predstavnika/ca državnih institucija, uključujući i ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo, koji je tom prilikom naglasio da se ovaj napad mora adekvatno kvalificirati i sankcionisati, te da će lično nadgledati procesuiranje ovog slučaja.

Edukacija policijskih službenika/ca, sudija i sutkinja i tužitelja/ica i dalje najviše zavisi od civilnog sektora i međunarodnih organizacija. U Federaciji BiH, Sarajevski otvoreni centar, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, radi treninge za policiju i pripravnike/ce sudova i tužilaštava. Tokom 2015. godine, educiran je 151 policijski službenik/ca iz svih kantona o tome kako adekvatno reagovati na krivična djela počinjena iz mržnje. U Republici Srpskoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, prema preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, u 2015. godini započelo program obuke policijskih službenika/ca o pravima LGBTI osoba. Obuka je održana u tri centra javne bezbjednosti u sastavu Ministarstva, a planirano je da se u 2016. godini obuka provede u još tri centra.

Grupe, koje su također meta zločina iz mržnje i govora mržnje, jesu povratnici/e i Romi/kinje. Ispisivanje grafita mržnje po vjerskim objektima, grobljima i spomenicima, te napadi na njih, dešavaju se skoro svakodnevno. Napadi do kojih dolazi tokom vjerskih praznika unose nestabilnost i nepovjerenje u lokalne zajednice. Hate monitor Misije OSCE-a u BiH bilježi da je većina napada motivisana etničkom i religijskom pripadnošću žrtve.

 

Cjelokupan Alternativni izvještaj za BiH 2016 možete pronaći OVDJE.