Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čiji je Sarajevski otvoreni centar koordinirajuća organizacija, izradila je četvrti u nizu Alternativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Izvještaj predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine.

Izvještaj se u potpunosti fokusira na tzv. političke kriterije, s naglaskom na:
– stepen demokratičnosti i funkcionisanje države;
– vladavinu prava i korupcije;
– ljudska prava, naročito prava manjinskih i ranjivih grupa;
– tranzicionu pravdu.

Kompletan izvještaj je dostupan na sljedećem linku:

Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji