Europska komisija objavila Popis aktivnosti za unapređenje jednakosti LGBTI osoba

web slikaU decembru 2015. godine, Europska komisija objavila je Popis aktivnosti za unapređenje jednakosti LGBTI osoba. U dokumentu se naglašavaju aktivnosti u brojnim područjima kije će Komisija biti poduzeti po pitanjima od interesa za LGBTI osobe unutar EU, kao što su anti-diskriminacijske politike, sloboda kretanja LGBTI porodica, raznolikost na radnom mjestu, itd. Ovaj dokument se također bavi pitanjima proširenja i susjednih zemalja.

Unutar ovog poglavlja Komisija navodi da planira nastaviti sa detaljnim praćenjem provedbe svih relevantnih zakonskih odredbi i akcija vlada kao i naglašavanjem važnih pitanja u vezi situacije LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i Turskoj u kontekstu pristupnih pregovora te u kontekstu Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Europska komisija navodi da s obzirom na Europske politike država iz susjedstva, prava LGBTI osoba se smatraju dijelom Dijaloga o ljudskim pravima. EU delegacije će održavati redovne kontakte sa braniteljima ljudskih prava, uključujući i one koji rade na promicanju prava LGBTI osoba.

Ulrike Lunacek zastupnica u EU Parlamentu, kopredsjednica LGBTI intergrupe je komentarisala: “Jako mi je drago vidjeti da je povjerenica Jourová saslušala Parlament i stavila na papir listu aktivnosti koja potvrđuje predanost EU za daljnju jednakost LGBTI unutar i izvan EU. Homofobija, lezbofobija i transfobija čine svakodnevicu lezbijki, gejeva i transrodnih osoba teškom, u mnogim dijelovima EU i još više u svijetu. Radi se o teškmi i trajnim fenomenima koji zahtijevaju koordinaciju i aktivnosti na nivou EU-a, i jak naglasak na podršku LGBTI braniteljima ljudskih prava na drugim dijelovima svijeta.”