Parade ponosa – peta radio emisija iz ciklusa Dugina mreža

U sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, realizira se elektronska medijska kampanja s ciljem podizanja svijesti o LGBT pravima i njihovim kršenjima u kontekstu EU integracija, ističući primjere dobre i loše prakse.

U sklopu pomenute aktivnosti danas je (11.6.) emitovana peta emisija eFM radija pod nazivom „Parade ponosa“.

Poslušajte petu emisiju iz ciklusa Dugina mreža – informator o stanju ljudskih prava LGBT osoba!