Otvorena izložba – USTAJ ŽENO! Europeizacija & Emancipacija: slučaj Nafija Sarajlić – crtice i teme

Sinoć je, povodom Međunarodnog dana žena, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH otvorena izložba USTAJ ŽENO! Europeizacija & Emancipacija: slučaj Nafija Sarajlić – crtice i teme. Ko je Nafija Sarajlić? Zašto nas zanima njeno djelo i biografija? Kako je ova autorica skrajnuta iz književnog života Bosne i Hercegovine? Kako je završila u kanonu aproprijacijom ženskog stvaranja? Kako, zapravo, funkcionira patrijarhat, u kući, na poslu i u književnosti? Autor izložbe i kataloga je Zlatan Delić, a koautorice su Ifeta Lihić i Amina Hujdur. Dizajn izložbe i kataloga je uradio Dejan Slavuljica. Izložba će biti otvorena do 18.3.2017. i možete je pogledati svaki dan osim nedjelje od 10.00 do 19.00 sati.

Realizaciju istraživanja i produkciju izložbe o književnici Nafiji Sarajlić financijski su podržali Sarajevski otvoreni centar i Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).