Osnaživanje LGBT aktivista_kinja iz regionalnih centara – Banja Luka, Tuzla i Mostar

20140621_143302U okviru projekta „Jačanje kapaciteta LGBT aktivista_kinja u regionalnim centrima Banja Luka, Tuzla i Mostar“, kojeg finansira USAID u BiH, a implementira Sarajevski otvoreni centar, u protekla dva mjeseca održana su dva dvodnevna treninga.

Prvi trening je bio pravni i održan je u mjesecu maju 2014. u Sarajevu. Cilj treninga je bio da se LGBT aktivistima_kinjama predoče mjere za unapređenje LGBT prava u regionalnim centrima iz kojih dolaze, te načini na koje mogu provesti te iste mjere u svom LGBT aktivizmu.

Drugi trening se ticao zgovaranja i održan je u mjesecu junu 2014. također u Sarajevu. Cilj treninga o zagovaranju je bio da se LGBT aktivisti_kinje uče prepoznavanju problema sa kojima se susreću u svojim regijama, a i da se uče kako raditi na potencijalnim akcijama zagovaranja.
Na oba treninga učestvovalo je po petnaest LGBT aktivista_kinja iz Banja Luke, Tuzle i Mostara.

Ova dva treninga dio su niza treninga i edukacija koji se ove godine rade sa LGBT aktivistima_kinjama iz Banja Luke, Tuzle i Mostara u cilju ojačavanja LGBT aktivizma, i strateškog unaprijeđivanja LGBT ljudskih prava u lokalnim zajednicama u BiH.
U narednom periodu slijedi i ljetna škola za LGBT aktiviste_kinje čiji će program istaknuti najbolje prakse u aktivizmu mladih zapadnog Balkana.