Oslobođenje: SOC predao Inicijativu mandataru Vlade KS: Hoće li zakon napokon biti jači od patrijarhata?

Ova Inicijativa neće biti dovoljna da se i u budućnosti osigura poštivanje ovog zakona, stoga će biti potrebne izmjene zakona koje bi a priori osigurale ravnopravnu zastupljenost spolova

MAIDA ZAGORAC I NEIRA DIZDAREVIĆ/DAMIR ĆUMUROVIĆ

Jutros je Maida Zagorac, koordinatorica programa za prva žena u Sarajevskom otvorenom centru, predala inicijativu mandataru Vlade Kantona Sarajevu Edinu Forti, u kojoj se od njega traži da u Vladi KS bude zastupljeno najmanje 40 posto žena na ministarskim pozicijama. Ovo nije prva ovakva inicijativa, no do sada još uvijek nije poštovana odredba 20. Zakona o ravnopravnosti spolova koja nalaže da u vlasti mora biti zastupljeno najmanje 40 posto žena. Patrijarhat je do sada uvijek bio jači od zakona.

Prije predavanja inicijative Zagorac je govorila o dosadašnjoj praksi prilikom imenovanja ministara i ministrica. Objasnila je i šta ova Inicijativa podrazumijeva:

Da se Vlada imenuje u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH koji u članu 20. nalaže da državna tijela vlasti, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, moraju osigurati ravnopravnu zastupljenost oba spola u svim procesima i donošenju odluka. Trenutno u vladi KS imamo dvije ministrice, Vlada KS nikada nije odražavala ravnopravnu zastupljenost oba spola, tj. nikada nismo imali 40 posto ministrica u Vladi KS. Zakon o ravnopravnosti spolova pored procenata zastupljenosti nalaže da svi drugi zakoni moraju biti usklađeni sa ovim zakonom, pa bi to uključivalo i Zakon o Vladi KS. Ovo neće ostati samo na inicijativi. Svim strankama koje čine većinu u KS smo uputili dopise s ovom Inicijativom gdje zahtjevamo da se prilikom imenovanja Vlade KS ispoštuje Zakon o ravnopravnosti spolova.

Međutim, ova Inicijativa neće biti dovoljna da se i u budućnosti osigura poštivanje ovog zakona, stoga će biti potrebne izmjene zakona koje bi a priori osigurale ravnopravnu zastupljenost spolova:

Naredni korak jesu izmjene i dopune Zakona o Vladi KS kojima bi se omogućilo da svaki naredni saziv Vlade odražava ravnopravnost oba spola. Ove izmjene bi išle u smjeru dvostruke garancije poštivanja ravnopravne zastupljenosti, tj. da premijer neće dostaviti listu saziva Vlade koja ne odražava ravnopravnu zastupljenost oba spola, a sa druge strane Skupština KS neće uopšte razmatrati listu koja ne odražava ravnopravnu zastupljenost oba spola. Ovo neće ostati samo na Vladi KS, iste inicijative planiramo uputiti i svim drugim skupštinama i premijerima na svim nivoima vlasti. U BiH ima oko 52 posto žena, a u prethodnim sazivima vlada imali smo samo oko 20 odsto žena, što znači da žene nisu adevatno ni zastupljene, ni predstavljene. Tek 15.7 posto žena je nosilo liste za opšte izbore 2018 godine.

Pozitivni pomaci

Zagorac je istakla da se primjeti napredak u odnosu na prethodni period.

Dešavaju se pozitivni pomaci naprijed, zvanični podaci CIK-a pokazuju da je na prethodnim izborima izabrano 27.5 posto žena, dok je 2014. godine bilo 19.9 posto. U skupštinama tri kantona ispoštovana je odredba 20. Zakona o ravnopravnosti spolova, pa tako Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kanton imaju zastupljenost žena od 40 posto, a Hercegovačko-neretvanski kanston čak 46.6 posto.

Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS je pozdravila ovu Inicijativu te je govorila o odnosu prema ovom problemu u vlastitoj stranci.

Ponosna sam na činjenicu da u Našo stranci od 18 izabranih zvaničnika/ca, imamo 11 žena, dakle 61 posto, što je prosjek veći nego u mnogim drugim europskim zemljama. Tako bismo uskoro mogli imati problem zastupljenosti muškaraca. Od 18 listi koliko smo predali, osam su nosile žene. Imamo u Parlamentu FBiH pet zastupnica od ukupno šest njih koji su ušli. Želim se zahvaliti SOC-u što radi na osnaživanju žena, poručila je ona.

Zagorac je podsjetila i na skandalozan slučaj iz prethodnog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

I prethodno smo imali slične inicijative, ukazivali smo na neravnopravnu zastupljenost, konkretno kada je bio slučaj imenovanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona u prethodnom sazivu, kada nije imenovana nijedna žena za ministricu. Osim toga, bili smo izradili amandmane na Zakon o Vijeću ministara BiH koji je zahtjevao 40 posto ministrica u Vijeću ministara BiH. On se i našao na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, prošao je prvo čitanje, ali ne i nažalost drugo čitanje. Interesovanje zastupnika/ca tada je bilo veliko, mnogi su se borili da se izglasa ovaj Zakon, ali nažalost to nije bilo dovoljno. To namjeravamo raditi i u ovom mandatu, poručila je Zagorac.

S obzirom da je mandatar iz Naše stranke čiji credo jeste i poštovanje ravnopravnosti spolova, a što su pokazali i na vlastitom primjeru, možemo očekivati da ova Inicijativa urodi plodom. Naravno, važna je reakcija i njihovih partnera u ovoj vlasti, ali Naša stranka trenutno ima političku moć da utiče na svoje partnere i od njih zatraži da zajedno podrže ovu inicijativu. Svi politički akteri iz šestorke su do sada isticali da imena u resorima nisu bitna, nego je bitan program koji će morati pratiti ko god bude imenovan. Ako imena već nisu bitna, onda neka barem 40 posto tih imena budu ženska. Hoće li nova Vlada KS biti prva u historiji ove zemlje koja će ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova, vidjećemo u budućem periodu.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala oslobodjenje.ba.