Okrugli sto: Nasilje i diskriminacija nad LGBT osobama – iskustva iz regije i BiH, Banja Luka, 4.12.2013.

Coming out slika projektU okviru projekta koji finansira Evropska unija
„Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba“
Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH, u partnerstvu sa Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE poziva Vas na okrugli sto pod nazivom

Nasilje i diskriminacija nad LGBT osobama – iskustva iz regije i BiH

Mjesto održavanja:   Hotel Bosna, Kralja Petra I Karađorđevića br. 97, Banja Luka
Datum održavanja:   04. decembar 2013. godine

Kada se raspravlja o LGBT pravima, bh. institucije nisu dovoljno senzibilne da primijete ili da se bave pitanjima i problemima sa kojima se LGBT osobe susreću svakodnevno, te pretpostavljaju da je zabrana diskriminacije, koja je regulisana u Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH, dovoljna za omogućavanje zaštite i jednakosti LGBT osoba s ostalim građanima/kama BiH. Iako, za razliku od Federacije BiH, zločin iz mržnje postoji u Krivičnom zakonu Republike Srpske i Brčko Distrikta, javnosti nije poznato da su i procesuirani slučajevi zločina iz mžrnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identita.

Opšti cilj ovog okruglog stola je otvaranje javnog prostora i dijaloga na temu ljudskih prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih) osoba. Na ovaj način želimo senzibilizirati javnost o nužnosti poštivanja prava LGBT osoba kao i o nužnosti njihove institucionalne zaštite.

Učesnici_ce ovog okruglog stola će imati priliku da čuju iskustva iz Srbije, Hrvatske i BiH kada je riječ o borbi protiv homofobije. Referenti će sa učesnicima/ama podijeliti neke institucionalne prakse i politike država kao i svoje stavove, iskustva i prijedloge.

Okrugli sto je namijenjen donosiocima_teljkama odluka iz sektora zdravstva, pravde, obrazovanja, unutrašnjih poslova, kao i predstavnicima_ama ambasada i organizacija civilnog društva. Ovdje možete vidjeti agenda okruglog stola.

Procedura prijave: Zainteresirani/e trebaju dostaviti popunjeni prijavni formular najkasnije do 26.11.2013. godine na e-mail: [email protected] ili faxom: 033 260 460. Za više informacija, molimo Vas da nazovete broj 033 260 450.