Održan trening “Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u BiH”, 5. i 6. septembar 2013. u Sarajevu

DSC06267_optU okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba“ Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH i Fondacijom CURE održava dvodnevni trening pod nazivom Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Učesnice treninga – koordinatorice, aktivistkinje i pravnice su tokom prvog dana saznale više o konceptima spola, roda i seksualne orijentacije, o predrasudama, stereotipima, o coming outu kao procesu osnaživanja LGBT osoba, te su mogle da čuju više o iskustvima i dobrim praksama o uključivanju LGBT tema u rad ženskih organizacija u Srbiji iz perspektive LGBT aktiviste.

Danas, tokom drugog dana treninga, imaju priliku da se informišu o ljudskim pravima LGBT osoba, diskriminaciji i zločinu iz mržnje, o uvredljivoj terminologiji i politički korektnom jeziku vezanim za LGBT osobe, a kroz interaktivne vježbe da usvoje pristup i način podrške LGBT osobama koje im se obrate.

Facilitatori_ce treninga su Belma Žiga, Jasmina Čaušević, Slobodan Stojanović i Vladana Vasić.