Obuke o prijavi krivičnih djela iz mržnje za LGBTI osobe, Rome_kinje i povratnike_ce

U okviru projekta „Zaštita marginaliziranih zajednica: poboljšanje primjene regulacije o zločinu iz mržnje u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira Sarajevski otvoreni centar, a finansijski podržava Stalna misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, u periodu od januara do marta 2019. godine održane su ukupno tri jednodnevne obuke pod nazivom „Krivična djela počinjena iz mržnje, kako prijaviti nasilje policiji i tužilaštvu“.

Krivična djela počinjena iz mržnje u BiH su usmjerena protiv povratničke populacije koja u tim sredinama predstavlja etničku i vjersku manjinu, imovine i vjerskih objekata koji se dovode u vezu sa manjinskom grupom, te Roma_kinja i LGBTI osoba. Veoma je značajno da se pripadnici_e grupa koje dijele neke od zaštičenih karakteristika (rasa, vjerosipovijest, nacionalna ili etnička pripadnost, seksualna orijentacija, rodni identitet) a koje upravo zbog toga i jesu najčešće žrtve ovih krivičnih djela, bolje upoznaju sa načinima na koje se mogu zaštiti od nasilja koje je u porastu.

Obuke za jačanje kapaciteta pripadnika_ca marginaliziranih skupina održane su u idućim gradovima: Sarajevo za LGBTI osobe, Tuzla za Rome_kinje, Doboj za povratnike_e na kojima je ukupno prisustvovalo 39 učesnika_ca.

Jednodnevne obuke su imale za cilj da doprinesu razumijevanju zašto je važno da su povratnici_e, LGBTI osobe i Romi_kinje upoznati_e sa tematikom i problematikom ovih krivičnih djela, ali sa načinima na koje se mogu zaštiti od nasilja. Također, da se kroz one teme o kojima do sada nisu imali_e prilike da slušaju, predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje, a koja im mogu pomoći u budućoj prevenciji i borbi protiv ove vrste krivičnih djela u BiH.

Govorilo se o značaju Krivičnih zakona RS, FBiH i BD BiH, te o tome šta su krivična djela počinjena iz mržnje; kako su ova krivična djela regulisana kroz krivične zakone; kako prepoznati incidente i krivična djela počinjena iz mržnje i kako koristiti Krivične zakone; o tome kako i na koji način prepoznati incidente i krivična djela počinjena iz mržnje; koja je njihova razlika; kako, kome i na koji način prijaviti ove incidente i krivična djela; koja su naša prava u pravosudnim ustanovama: ponašanje policijskih službenika_ca/tužitelja_ki prema nama i naše prema njima.

U sklopu projekta održano je ukupno 8 jednodnevnih obuka za društveno pogođene kategorije ovim krivičnim djelima, na kojima je učestvovalo 108 učesnika_ca.