Objavljen izvještaj o provedbi Preporuke CoE o borbi protiv diskriminacije zasnovane na SORI

naslovna-marinhinog-izvjestajaU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra, a uz podršku Fondacije Otvoreno društvo pripremljena je publikacija Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u okviru projekta praćenja implementacije Preporuke Komiteta ministara Vijeća Evrope državama članicama o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Ova publikacija je također podržana od strane Fonda dokumentacije kršenja ljudskih prava ILGA-Europe u okviru projekta Implementacija Preporuke Vijeća Evrope o LGBT pravima. Ovaj projekat je finansijski podržalo Odjeljenje za rodnu i emancipaciju LGBT osoba Ministarstva obrazovanja, kulture i nauke Vlade kraljevine Nizozemske.

Izvještaj je rezultat istraživačkog projekta provedenog u saradnji sa ILGA–Europe, u okviru kojeg je Sarajevski otvoreni centar kontaktirao 72 ministarstva i javne institucije na svim administrativnim nivoima koje su nadležne za različite oblasti kao što su, između ostalih, obrazovanje, unutrašnji poslovi, zdravstvena zaštita, radni odnosi, stambena pitanja i ljudska prava. Prema podacima koji su dobijeni iz njihovih odgovora, sačinjen je ovaj izvještaj kojim se analizira uspjeh bh. vlasti u implementaciji Preporuke Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije zaosnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Autorice ovog izvještaja su Marinha Barreiro i Vladana Vasić, a urađen je na bhs i engleskom jeziku.

Kako izvještaj pokazuje, jedina mjera koju su bosanskohercegovačke vlasti preuzele u skladu sa ovom Preporukom jeste uključivanje seksualne orijentacije i seksualnog izražavanja u antidiskriminaciono zakonodavstvo. Međutim, u nedostatku drugih mjera, te u svjetlu teške društvene netrpeljivosti, ovo zakonodavstvo pruža slabu zaštitu lezbejkama, gej i biseksualnim osobama. Prema saznanjima Sarajevskog otvorenog centra, vlasti nisu usvojile nikakve druge mjere za provođenje zahtjeva navedene Preporuke. Konkretno – nije bilo revizije postojeće legislative i drugih mjera koje bi mogle, direktno ili indirektno, dovesti do diskriminacije, ne postoji odredba za zaštitu od diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i nema uvođenja sveobuhvatne strategije usmjerene na rješavanje problema javne diskriminacije i na suzbijanje predrasuda i stereotipa. Ni Preporuka ni njen Dodatak nisu prevedeni niti distribuirani široj javnosti.

Izvještaj je osnovni instrument za zagovaranje i kontrolu implementacije obaveza vlasti BiH, kao i za uticaj na njihov rad na neophodnim promjenama politika i zakonodavstva u cilju poboljšanja društvenog i pravnog položaja LGBT osoba u našoj državi.

Publikacija će biti predstavljena 28. marta u 10:00 sati u prostorijama Mediacentra. Učesnice panela će biti autorice izvještaja Marinha Barreiro i Vladana Vasić, te Mary–Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini. Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra moderirat će promociju izvještaja, nakon čega će uslijediti diskusija u kojoj će posjetitelji_ke moći aktivno učestvovati.