Obilježavanje 8.marta nije estradna manifestacija

zenske mrezeŽenska mreža BiH, koju čine ženske nevladine organizacije, ženske grupe, pojedinke i pojedinci koje/i zastupaju feminističke principe u svom djelovanju ovim putem traži od Agencije za ravnopravnost spolova BiH da preimenuje naziv Gender Week u Sedmicu ljudskih prava žena i djevojčica. Manifestaciju ste planirali/e organizovati u periodu 03.-07.03.2014. povodom obilježavanja 8.marta Međunarodnog dana žena.

Ženska mreža BiH smatra jako važnim da se ne izgubi značaj obilježavanja 8. marta i da se ne zamijeni alternativom u kojoj se koristi neutraIni pojam gender, kako se ne bismo bavili/e dramatično ugroženim ljudskim pravima žena i djevojčica.

Želimo skrenuti pažnju da je 8. mart nastao iz potrebe da se obilježi Dan žena u čast Pokreta za prava žena. Pokret za prava žena se pojavljuje početkom prošlog stoljeća, a osnovni ciljevi su postizanje općeg prava glasa za žene, ravnopravnog učešća žena u vlasti, te prava na rad i bolje uslove rada.

Svjedokinje smo uvriježene prakse da se za 8. mart ženi pokloni karanfil ili ukaže „posebna pažnja“, a narednog dana se nastavi sa praksom tlačenja žena, umanjivanjem ženske vrijednosti i rada, nasiljem nad ženama, femicidom, mizoginijom, te ignorisanjem njenih ljudskih prava.

Dan žena obilježen je prvi puta 19.03.1911. i to u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Slavilo ga je više od milion žena i muškaraca. Zahtijevali/e su ne samo pravo glasa za žene nego i omogućavanje prava na rad, profesionalno usavršavanje i ukidanje spolne diskriminacije.

Iako još uvijek nisu imale pravo glasa, davne 1913. godine u Sarajevu, 2000 bh. žena svih konfesija je održalo prvu „Proslavu ženskog dana“, popularnog 8. marta. To je bio dan kad su se slavila ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.
Prije raspada Jugoslavije, 8. mart je izgubio svoju ideološku osnovu i postao praznik kojeg su forsirali muškarci, jer se pretvorio u neoficijelne neradne dane, svojevrsnu parodiju ideje praznika. Nakon pada komunističkog režima u Europi i Jugoslaviji, 8. mart je ušao u neoficijelno nepoželjne proslave i sve manje se obilježava.

8. mart je međunarodni dan žena zadnjih 113 godina – i postoji zato što su žene diskriminisane, ponižene, potlačene kako u Bosni i Hercegovini, tako i tu cijelom svijetu. Historijat proslavljanja 8. marta je svojevrsno ogledalo odnosa bh. društva spram žena. Ova borba je i dalje borba za osnovna ženska ljudska prava, jer su žene i dalje na marginama društva, i kao takve ne dobivaju prilike za napredak i bolju poziciju u društvu.
Ne želimo praviti kompromis kada su u pitanju ljudska prava žena i obilježavanje 8.marta. Nazivom Gender Week, koji uzgred budi rečeno neodoljivo podsjeća na estradne manifestacije tipa Fashion Week, devalvira se i trivijalizira herojska borba žena protiv diskriminacije, eksploatacije i nasilja.

Ženska mreža BiH