Novo predavanje u ciklusu Neko je rekao feminizam?

rod i nacionalizamSarajevski otvoreni centar
Vas poziva na predavanje iz ciklusa
‘Neko je rekao feminizam?’
Rod i nacionalizam
prof. dr. Nerzuk Ćurak
četvrtak, 27. februar 2014., 18:00
Fakultet političkih nauka, Sarajevo
Skenderija 72, sala 18/I
predavanje na BHS jeziku

O predavaču: Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik, građanski aktivist… Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije a na magistarskom programu Rodne studije koordinator je i predavač na modulu Rod i nacionalizam. Gostujući je profesor na Sveučilištu u Mostaru gdje vodi kolegije Međunarodne organizacije i kultura mira i Suvremena geopolitika. Bio je gostujući profesor i istraživač na Fakulteti za družbene vede ljubljanske Univerze.

Autor je šest, a urednik pet knjiga na temu nacionalizma i geopolitike. Profesor Ćurak je sudjelovao i kao uvodničar ili pozvani učesnik s referatom na međunarodnim, regionalnim i domaćim znanstvenim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima. Učestvovao je kao autor u dva međunarodna naučna projekta koji su rezultirali objavljivanjem recenziranih zbornika. Trenutno je angažiran kao voditelj bosanskohercegovačkog tima na međunarodnom projektu “South-East European Master’s Program in Peace Studies” (2011-2014) u kojem učestvuju Univerziteti u Sarajevu, Baselu, Beogradu i Zagrebu, te Institut za transformaciju konflikata i izgradnju mira (ICP) iz Berna.

Održao je više javnih predavanja po pozivu u Bosni i Hercegovini i regiji. Stručno se usavršavao u Sloveniji, Češkoj, Mađarskoj, Italiji i SAD-u. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, njemački, francuski, slovenski, španski i arapski jezik.