Novi projekat: Uvođenje LGBT tema u glavne tokove medijske scene u BiH

usaid banerCilj ovog projekta je ohrabrivanje postojećih medija da izvještavaju o LGBT temama, pružanje relevantnih informacija i jačanje vještina i znanja o LGBT temema kroz edukaciju budućih novinara_ki.

U toku projekta, u periodu mart-decembar, će biti realizovane sljedeće aktivnosti:

  • pisanje tekstova o LGBT temama i plasiranje istih u štampanim i online medijima;
  • mjesečne info sesije sa medijima
  • vodič za medije o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama
  • škola za studente_ice novinarstva iz cijele BiH
  • te, raspisivanje konkursa i dodjela nagrade medijima/novinarima_kama koji su konstantno izvještavali_e u 2013. godini o LGBT temama.

O pojedinačnim aktivnostima vezanim za projekat ćemo vas obavještavati u toku realizacije isith.