Neophodna saradnja institucija i civilnog sektora u slučajevima porodičnog nasilja nad LGBTI osobama

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

U okviru programa za obilježavanje 16 dana aktivizma i Međunarodnog dana ljudskih prava Sarajevski otvoreni centar je danas u Sarajevu organizovao konferenciju o ljudskim pravima LGBTI osoba pod nazivom „Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama?“.  Konferencija je organizovana sa ciljem podizanja svijesti o porodičnom nasilju nad LGBTI osobama u BiH.

U sklopu konferencije se razgovaralo o zaštiti žrtava nasilja u porodici, odnosno  pravnom okviru koji ovo pitanje reguliše (međunarodnim standardima i nacionalnom pravnom okviru), te o sistemskoj reakciji na nasilje u porodici, tačnije o domaćoj praksi i problemima u BiH, kao i o dobroj praksi zemalja iz regije kada je u pitanju porodično nasilje nad LGBTI osobama.

Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja Sarajevskog otvorenog centre (SOC), naglasila je da je ovo udruženje u posljednje tri godine zabilježilo porast nasilja u porodici nad LGBTI osobama koje varira od prijetnji i ucjena, bespravnog oduzimanja slobode i zabrane kretanja, nasilja i nanošenja tjelesnih ozljeda, do prisilnog liječenja, a čiji počinitelji_ce su većinom  roditelji ili braća i sestre, uz podršku šire porodice.

Belma Baždar iz podružnice Novi grad Kantonalne javne ustanove Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo, u svojstvu panelistkinje konferencije, podcrtala je bitnost saradnje s organizacijama civilnog društva u reagovanju na slučajeve porodičnog nasilja nad LGBTI osobama, te predstavila dva konkretna slučaja u kojima je žrtvama pružena adekvatna podrška u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom Krila nade.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Javne politike za jednakost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini” koji finansira MATRA program Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna feministička organizacija civilnog društva koja se zalaže za ljudska prava žena i ljudska prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko imate nekih pitanja, budite slobodni da nam se obratite putem e-maila [email protected] ili putem telefona 033 551 000, kontakt osoba Jozo Blažević.