Konferencija o ljudskim pravima LGBTI osoba: Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama?

U okviru programa za 16 dana aktivizma 2018, Sarajevski otvoreni centar Vas poziva na konferenciju o ljudskim pravima LGBTI osoba pod nazivom Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama? koja će biti održana u petak  16. novembra/studenog 2018. godine u Sarajevu.

Konferencija Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama? je poludnevna konferencija u okviru koje će se razgovarati o zaštiti žrtava nasilja u porodici, odnosno  pravnom okviru (međunarodnim standardima i nacionalnom pravnom okviru), te o sistemskoj reakciji na nasilje u porodici, tačnije o domaćoj praksi i problemima u BiH, te dobroj praksi zemalja iz regije, kada je u pitanju porodično nasilje nad LGBTI osobama.

Organiziramo ovu konferenciju sa ciljem da bh. društvu predstavimo probleme sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u BiH – javnosti i svim zainteresiranim stranama, kao i da predstavimo dobru praksu zemalja iz regije u ovoj oblasti, te načine sprečavanja i sankcioniranja porodičnog nasilja.

Učešće u sklopu panela će uzeti domaći i regionalni eksperti/ce iz navedene oblasti,  predstavnici/e Federalnog ministarstva pravde FBiH; Ministarstva za rad, socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo; Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Gender centra FBiH; KJU Centar za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te predstavnici/e civilnog sektora iz BiH i regije.

Napomena: Troškovi osvježenja i ishrane će biti pokriveni učesnicima/ama koji dolaze na Konferenciju, dok troškove smještaja i prijevoza nismo u mogućnosti da pokrijemo. Prevod na engleski i BHS jezik je obezbijeđen. Molimo Vas  da svoje učešće na konferenciji potvrdite Sarajevskom otvorenom centru do 15.11.2018. godine na e-mail: [email protected] ili faxom na broj: +387(33) 551 002.

Konferenciju organizuje Sarajevski otvoreni centar u sklopu MATRA programa Ambsade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona na broj: +387(33) 551 000, kontakt osoba Jozo Blažević.

Preliminarni dnevni red konferencije možete naći ovdje.