Neko je rekao feminizam – Siromaštvo i feminizam

Peti ciklus predavanja
NEKO JE REKAO FEMINIZAM?
mart-novembar 2017. godine

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini organizuju 6 predavanja u okviru petog ciklusa Neko je rekao feminizam?!, čije će teme biti vezane za selo, pornografiju, siromaštvo, muziku, cyber osvetu i trans*žene.

23. maj 2017. godine (utorak) 18h

Tema: Siromaštvo i feminizam

Predavačice: Valida Repovac Nikšić i Sanela Bašić

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Pozivamo vas na predavanje u okviru Neko je rekao feminizam?, na temu Siromaštvo i feminizam, o kojoj će govoriti Valida Repovac Nikšić i Sanela Bašić. U prvom dijelu će biti riječi  o definicijama siromaštva i načinima njegovog mjerenja. U odnosu na ova pitanja predstavit će se i različite sociološke teorije o siromaštvu, sa posebnom pažnjom na one koje promišljaju rod i siromaštvo. Drugi dio razgovora biće posvećen radu sociologinje Saskia Sassen, koja se bavi problemom društvene isključenosti u savremenom globaliziranom svijetu. Također, detaljnije će se govoriti o problemu feminizacije siromaštva, kroz predstavljanje slike siromaštva u Europskoj uniji kao i u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na socio-ekonomski položaj žena.

O predavačicama:

Valida Repovac Nikšić rođena je 1977. godine u Sarajevu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje na Odsjeku za sociologiju predaje Savremene teorije nacije, Sociologiju globalizacije i nacionalni identitet i Sociologiju siromaštva. Urednica je časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja (SSSR).

Sanela Bašić rođena je 1975. godine u Ivangradu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje nastavne discipline: Historija socijalnog rada u BiH, Osnove socijalne politike, Siromaštvo i socijalna isključenost, Nasilje u porodici, i Etika socijalnog rada. Članica je Izvršnog odbora i sekretarka Evropske asocijacije fakulteta socijalnoga rada (EASSW).