NEKO JE REKAO FEMINIZAM – Selo i feminizam

Peti ciklus predavanja
NEKO JE REKAO FEMINIZAM?
mart-novembar 2017. godine

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini organizuju 6 predavanja u okviru petog ciklusa Neko je rekao feminizam?!, čije će teme biti vezane za selo, pornografiju, siromaštvo, rep muziku, cyber osvetu i trans*žene.

16. mart 2017. godine (četvrtak) 18 h

Tema: Selo i feminizam

Predavačice: Danka Zelić i Fatima Bilčević

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

 

Pozivamo vas na prvo predavanje petog ciklusa Neko je rekao feminizam?, na temu Selo i feminizam, o kojoj će govoriti Danka Zelić i Fatima Bilčević. Nakon teorijskog uvoda iz sociološke i kulturološke perspektive o odnosu patrijarhata i feminizma prema ženama na selu, biće riječi o onome šta se dešava u praksi – sa čime se žene suočavaju na selu, kakve poteškoće imaju, kako ih rješavaju. Razgovarat će se i o odnosu institucija vlasti prema ženama na selu, te o tome kako žene sa sela vide sebe i svoj položaj.

O predavačicama:

Danka Zelić je rođena 1973. godine u Livnu, po zanimanju je dip. ing. agronomije. Već 17 godina aktivno radi u nevladinom sektoru, aktivistkinja je i feministica. Osnivačica i predsjednica NVO Udruženja građanki Grahovo, koje djeluje od 2000. godine. Zalaže se za veće učešće žena u društveno političkom životu, veću participaciju žena u svim sferama društva, jednakopravnost žena, zaštitu ljudskih prava žena. Sve vrijeme svoga rada u nevladinom sektoru zalaže se za pomoć i brigu o ženama povratnicama, koje su izuzetno marginalizirane i ženama sa sela. Moto njenog rada je mir i pomirenje naroda, građana i građanki u BiH. Dobitnica je Mirovne nagrade BiH za 2015. godinu, koju dodjeljuje Mreža mira, a 2014. godine je dobila svjetsku nagradu za žensku kreativnost u ruralnim područjima od WWSF (Prize for Womens Creativity in Rural Life 2014). Aktivno djeluje na području kantona 10, kao i u cijeloj BiH kroz Žensku mrežu BiH u koju je od početka uključena i u čijem je koordinacionom odboru. Također je članica Inicijative “Građanke za Ustavne promjene u BiH”, gdje je aktivna već 4 godine.

Fatima Bilčević je rođena 1992. godine u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i Prvu gimnaziju. Prošle godine završila je MA studij na Filozofskom fakultetu, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Piše i objavljuje književnu, filmsku i teatarsku kritiku i eseje. Dobitnica je druge nagrade za književnu kritiku na Prvom internacionalnom festivalu Bookstan.