Nastavak zalaganja za poboljšanje prava LGBT osoba u BiH

soc euSarajevski otvoreni centar (SOC), u saradnji sa Fondacijom Mediacentar Sarajevo, nastavlja svoje zalaganje i rad na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

U naredne dvije godine SOC i Fondacija Mediacentar Sarajevo će kroz projekat ”Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardnima”, koji finansira EU, organizovati niz kampanja, okruglih stolova, radionica o pravima LGBT osoba i EU standardima.

U izvještaju za 2014. godinu ILGA-e Europe (Evropska regija Međunarodnog udruženja lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, trans i interseksualnih ososba) navodi se da su homofobija i transfobija jako raširene u BiH, ali da još uvijek nema odgovora ili inicijativa od strane institucija vlasti da se problemi diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama adresiraju na odgovoran način.

Govor mržnje, zločini iz mržnje, te narušavanje slobode govora i okupljanja, su najizraženiji problemi sa kojima se LGBT zajednica suočava. Diskriminacija i atmosfera netrpeljivosti koja je stalno prisutna, dodatno otežava težak socijalni i ekonomski položaj LGBT osoba u BiH, koji većina dijeli sa ostalim građanima_kama BiH.

Europska unija je finansirala projekat ”Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardnima” u iznosu od 174.840 EUR/341.957,31 KM kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) za 2013. SOC i Fondacija Mediacentar će kroz ovaj projekat raditi na rješavanju mnogih pitanja sa ciljem da doprinesu poboljšanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

Za više informacija, možete kontaktirati:
Saša Gavrić, izvršni direktor, Sarajevski otvoreni centar
Vladana Vasić, koordinatorica programa, Sarajevski otvoreni centar
Slobodanka Dekić, viši koordinator na projektu, Fondacija Meidacentar Sarajevo