Najava predavanja: Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom

Neko je rekao fenizam_trece predavanje_ISarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i uz medijsku podršku Magazina DANI, organizuje 6 predavanja, čije će teme biti vezane za nekažnjivost, militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prva, savremenu filmsku bosanskohercegovačku umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH.

Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom

5. jul 2014. godine, 11h

Predavačica: Ana Vilenica

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo
Pozivamo vas na novo predavanja, drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, na temu Postajanje majkom na periferiji u vrijeme manipulacije krizom o kojoj će govoriti Ana Vilenica. U okviru predavanja biće riječi o periferijskim režimima materinstva u neoliberalnom kapitalizmu a posebno o posljedicama ekonomske krize i mjera štednje na materinski rad i strukturiranje uloge majke. Otvoriće se pitanja o konstruisanju reproduktivnog rada u kapitalizmu kao besplatnog i nevidljivog, o tome šta činiti kada reproduktivni kapaciteti žene i briga postanu rad na tržištu, kako povezati kritiku nacionalizma i patrijarhata sa kritikom političke ekonomije, o instrumentalizaciji “porodice” u polju neoliberalnih društvenih normi, o mogućim alternativnim oblicima zajedništva, o načinima političke subjektivizacije majki i radikalnoj brizi u vrijeme tržišnog fundamentalizma, sveopšte krize, sveprisutne eksploatacije, permanentnog rata i diskriminatorskih i nasilnih režima seksizma, homofobije i rasizma, to jest društveno-ekonomskih relacija koje se pokazuju kao fundamentalno nepravedne.

Poslije predavanja, o ovim temama moći ćete da postavljate pitanja.

O predavačici: Ana Vilenica je istraživačica, feministička teoretičarka i aktivistkinja. Autorka je publikacije Postajanje majkom na periferiji i urednica knjige Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma. Uređuje žurnal za umetnost, politiku, teoriju i aktivizam uz)bu))na))).