Najava predavanja “Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?”

koliko_nekaznjivosti_moze_podnijeti_pravda

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i uz medijsku podršku Magazina DANI, u periodu od maja do novembra, organizuje 6 predavanja, čije će teme biti vezane za nekažnjivost, militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prva, savremenu filmsku bosanskohercegovačku umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH.

Koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda?

27.maj 2014. godine, 18h.

Predavačica: Selma Korjenić

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

Pozivamo vas na prvo predavanja, drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, na temu koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda o kojoj će govoriti Selma Korjenić. U okviru predavanja biće riječi o diskrepanciji između pravnog i socijalnog okvira zaštite osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje i njihove realnosti svakodnevnice danas. Koliko je moguće pričati o pravdi u situacijama u kojima preživjele osobe svakodnevno sreću počinitelje ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Kako država od preživjelih pravi žrtve sistema, a kultura u kojoj živimo ih osuđuje na život u strahu i tišini, pod stigmom i sramom.

Poslije predavanja, o ovim i sličnim temama moći ćete da postavljate pitanja.

O predavačici: Selma Korjenić, zaposlena je u TRIAL-u kao saradnica za ljudska prava, vodeći program podrške preživjelima seksualnog nasilja iz rata u BiH. Nakon diplomiranja na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, pohađa postdiplomski studij pod nazivom Porodica i društvo. Posjeduje više od devet godina iskustva u radu na istraživačkim projektima vezanim za uzroke i posljedice rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995, među kojima su i projekti – Ljudski gubici u BiH 1992-1995, Projekat usmene historije – Pozitivne priče –  gdje je tokom rada u Istraživačko dokumentacionom centru (IDC) u Sarajevu radila kao koordinatorica projekata. Koautorica je publikacije “Signali srca” objavljene 2010. godine. U više navrata specijalizirala se za direktan rad sa žrtvama, pohađajući niz značajnih seminara na ovu temu (škola Tranzicijske pravde iz 2006.godine, škola Usmene historije na Kolumbija univerzitetu, seminar Životne priče i dijalog u okviru CIPS-a). Posjeduje certifikat Medica Zenice o završenoj edukaciju na poljima komunikacije, psihološke traume, nošenja sa traumatskim iskustvom i kriznih intervencija.