Najava predavanja “Feministička kritika militarizacije svakodnevnice”

Neko je rekao fenizam_drugo predavanje_finalSarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i uz medijsku podršku Magazina DANI, organizuje 6 predavanja, čije će teme biti vezane za nekažnjivost, militarizaciju društva, majčinstvo, radnička i socijalna prva, savremenu filmsku bosanskohercegovačku umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH.

Feministička kritika militarizacije svakodnevnice

17.juni 2014. godine, 18h

Predavačica: Gorana Mlinarević

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo
Pozivamo vas na novo predavanja, drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, na temu Feministička kritika militarizacije svakodnevnice o kojoj će govoriti Gorana Mlinarević. U okviru predavanja biće riječi o tome šta se dešava sa militarizmom u neoliberalnom kapitalizmu kada koncept i uloge Države, za koju se tradicionalno vezuje pojam militarizacija, preuzimaju globalne korporacije. Otvoriće se pitanje o tome šta feminizam donosi raspravama o nevidljivoj militarizaciji svakodnevnog života, mogu li žene promijeniti paradigmu vojske ulazeći u nju, te da li se pod izgovorom sigurnosti, kada je riječ o terorizmu na primjer, uspostavlja potpuna kontrola nad civilima.

Poslije predavanja, o ovim i sličnim temama moći ćete da postavljate pitanja.

O predavačici: Gorana Mlinarević je aktivistica i feministica. Trenutno radi kao istraživačica na Gender of Justice, projektu Goldsmiths College University of London. Ima dugogodišnje iskustvo u istraživanju pitanja vezanih za žene u ratnim i postratnim kontekstima.