Nadohvat ruke – LGBTI prava kao stvarnost na Zapadnom Balkanu

ilgaSvake godine Generalni direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG Near) objavljuje Paket za proširenje, procjenjujući gdje su države kandidati u implementaciji ključnih političkih i ekonomskih reformi na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji (pogledati Paket za proširenje ovdje). Svake godine ILGA Europe, u saradnji sa organizacijama koje rade na promociji i zaštiti prava LGBTI osoba u tim državama, učestvuje u NVO konsultacijama, predaje DR Near-u vlastiti izvještaj o napretku u kojem adresira pitanja napretka i LGBTI prava, sa pogledom na tzv. punjenje Paketa i naknadnih EU aktivnosti za promociju LGBTI prava glasovima aktivista_ica.

Ovi napori su bili jako uspješni; nakon svega, LGBTI prava imaju mnogo veću ulogu u kriterijima koje države koje se žele priključiti Uniji moraju ispuniti, nego što su imala prije samo par godina. Ali, do sada su ove aktivnosti bile ograničene na okvir Paketa za proširenje i na ono što je u području EU acquisa. Ove godine smo željeli ići korak dalje, da gledamo dalje od EU okvira. Željeli smo artikulisati, ne samo ono za što je EU zainteresovana, već i pitanja koja aktivisti_ce prioritiziraju, kao i konkretne ciljeve aktivista_ica za Zapadni Balkan do 2020. na kojima rade. Bez obzira na to da li se ovi ciljevi uklapaju u EU acquis.

Tako da je sastavljen „Within Reach“, policy paper koji pokriva sve ove teme.

Policy paper tvrdi da je situacija za LGBTI osobe u ključnom momentu u većini država kandidata (sa izuzetkom Turske koja nije pokrivena ovim paperom, i donekle Makedonije). Mnogo se postiglo posljednjih godina, uglavnom zahvaljujući EU procesu pridruživanja, naporima u radu sa ključnim institucijama i faktorima u Briselu i na nacionalnom nivou, i stoga opipljivom porastu fokusa na važnost LGBTI prava u kriterijima za pridruživanje. Bilo je razvoja u antidiskriminacijskom i zakonodavstvu vezanom za zločin iz mržnje u regiji, poštovanje slobode udruživanja i izražavanja je poraslo, a porast u broju i kapacitetima LGBTI organizacija civilnog društva je evidentan. U biti, stanje LGBTI prava na Zapadnom Balkanu, bar na papiru, je više unaprijeđeno nego u nekim državama EU, poput Rumunije, Mađarske, ili Litvanije, naprimjer (pogledati Rainbow Europe Map ovdje).

Još uvijek ima mnogo toga da se uradi na osiguranju zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u regiji, što je stvarno i traje. A baš sada, prije pridruživanja, je pravo vrijeme da se to uradi. Regija je u jedinstvenoj poziciji i trenutku. Vlade država kandidata su zainteresovane za progres da bi ušle u EU, što daje priliku LGBTI pokretu da ide dalje u postizanju ključnih ciljeva, da se ne ponovi sudbina LGBTI prava u Rumuniji i Bugarskoj, gdje su uvjeti bili ispunjeni, ali se od tada malo progresa desilo.

Ovaj paper je napisan sa pogledom na kapitaliziranje ove prilike, tako što je ekplicitno navedeno koji su to ciljevi, a da bi se ovaj paper nadalje koristio kao zagovarački alat. Paper prikazuje sveobuhvatne prioritete za regiju, a koji su efektivni u primjeni postojeće legislative u urbanim i ruralnim područjima, u promociiji povoljnog okruženja u kojem je civilno društvo partner u izradi javnih politika i njihovom provođenju, kao i u daljem razvoju pravnog okvira, uključujući uvod u pravno priznanje promjene spola i registrovanog partnerstva sa istospolne parove. U isto vrijeme, međutim, paper prepoznaje ključne razlike u pojedinim državama Zapadnog Balkana koje se trebaju uzeti u obzir ako želimo ostvariti napredak.

Uzbudljivo i pogodno je vrijeme za LGBTI prava na Zapadnom Balkanu. Dosadašnja dostignuća su inspirativna, a perspektive za nekoliko narednih godina – izuzetno obećavajuće. Ali, moramo ići preko pravnih okvira i EU acquisa, i fokusirati se na prioritete, probleme i perspektive najvažnije za LGBTI zajednice u svakoj zemlji.

Pročitajte naš policy paper da razumijete na čemu aktivisti_ce regije rade i šta je prava, održiva promjena, kao što i naslov papera kaže, nadohvat ruke…

Napisala Daina Ruduša, službenica zagovaranja i programa, ILGA Europe.

Ovaj paper je sastavila ILGA-Europe, u ime Sarajevskog otvorenog centra. Baziran je na intervjuima i inputima LGBTI organizacija aktivnih u regiji: ProLGBT (Albanija), SOC (Bosna i Hercegovina), CSGD (Kosovo*), Subversive Front i LGBT Support Center (Makedonija), Queer Montenegro (Crna Gora), Labris i Gayten (Srbija), ERA – LGBTI Equal Rights Association za Zapadni Balkan i Tursku, Civil Rights Defenders, Trans Network Balkan and TGEU (regionalne).