Modul o zločinu iz mržnje u obaveznoj edukaciji MUP-ova ZE-DO i Tuzlanskog kantona

U toku 2016. godine Sarajevski otvoreni centar je zagovarao sa svim kantonalnim MUP-ovima na području FBiH da modul o zločinu iz mržnje uvrste u permanentne (obavezne) obuke. To u suštini znači da svi policijski službenici_e jednog MUP-a prolaze edukaciju o zločinu iz mržnje. Ove godine smo provjerili_e da li su planirane obuke zaista i sprovedene. MUP ZE-DO kantona nas je službeno obavijestio da će u periodu od 27.9.2017. – 14.11.2017. godine svi i sve policajci i policajke MUP-a ZE-DO kantona proći obuku o zločinu iz mržnje. Istu vijest smo dobili i od MUP-a Tuzlanskog kantona da će obuku provesti od septembra 2017. godine te da će se obuka nastaviti i u 2018. godini. Raduje nas što su MUP-ovi prepoznali važnost edukacije policijskih službenika_ca o tematici zločina iz mržnje.

Sarajevski otvoreni centar će kontaktirati i ostale MUP-ove da vidi da li su i oni započeli sa edukacijama, te ukoliko nisu i dalje nastaviti zagovarati da se obuke uvrste u obavezne edukacije.