Medijsko izvještavanje o LGBT temama u 2013. godini: otvara se prostor za optimizam

KoriceMonitoring medijskog izvještavanja, koji je Sarajevski otvoreni centar vršio tokom 2013. godine, pored štampanih medija, pokazuje na koji način se i ostali mediji – televizija, radio i online mediji – bave LGBT pitanjima.

Osnovni cilj praćenja medija bio je predstaviti medijsku sliku u 2013. godini kada su LGBT teme u pitanju, te kroz paralelnu analizu profesionalno najreprezentativnijih i najmanje profesionalnih i etičkih medijskih objava pokazati koje su to dobre, odnosno loše novinarske prakse. Cilj je, također, bio predložiti i moguće smjernice za prevazilaženje negativnih profesionalnih praksi u medijskom izvještavanju u BiH.

Analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini, autorica Lejle Huremović, Kristine Ljevak i Jasmine Čaušević, još jedna je u nizu publikacija u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska unija, a realizuju ga Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.

Uopšteni zaključak ove analize jeste da se, i pored mnogobrojnih neetičnih i neprofesionalnih primjera izvještavanja, otvorio prostor za optimizam, jer se broj medijskih objava o LGBT relevantnim temama značajno povećao u odnosu na prethodnu godinu, a u načinu pisanja novinara_ki čita se dosljednost u bavljenju LGBT temama, te istraživački pristup koji rezultira kvalitetnijim člancima. Ohrabruje veliki broj njihovih medijskih objava, posebno na internetu.

Treba pohvaliti domaće TV kuće koje su, sve zajedno, više od dva sata svog prostora (preko 120 minuta) posvetile LGBT temama, vrijeme koje nije zanemarivo kada se uporedi sa minutažom koju dobijaju druge manjinske grupe.

Broj tekstova u štampanim medijima se povećao: u odnosu na prošlu godinu za 277, te je u skladu s tim u porastu i pisanje o temama iz BiH i pozitivni tekstovi (u prošloj godini bilo ih je samo 28, dok ih je ove godine čak 173).