Ljetna škola za jačanje kapaciteta LGBT aktivista_kinja

10603220_610114209108855_907595317593895316_nU okviru projekta „Jačanje kapaciteta LGBT aktivista_kinja u regionalnim centrima Banja Luka, Tuzla i Mostar“, kojeg finansira USAID u BiH, a implementira Sarajevski otvoreni centar, nakon predhodno održana dva treninga: pravnog i treninga o zagovaranju, održana je i ljetna škola.

Ljetna škola za jačanje kapaciteta LGBT aktivista_kinja održana je od 16. – 20. augusta 2014. u Neumu. Cilj ljetne škole je bio da se istaknu i podijele najbolje prakse u aktivizmu mladih zapadnog Balkana.

U sklopu višednevnog programa ljetne škole, LGBT akivisti_kinje su imali_e priliku da slušaju, ali isto tako aktivno učestvuju na različite načine u radu u programu ljetne škole. Program je obuhvatio sljedeće teme: nacionalni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava sa fokusom na BiH; misija, vizija i načela mehanizama za zaštitu i promociju ljudskih prava u BiH; konkretni koraci u suzbijanju diskriminacije u BiH za zaštitu ljudskih prava; zajednički rad organizacija i lokalno djelovanje LGBT organizacija i aktivista_kinja – iskustva iz Srbije i Hrvatske.

LGBT aktivisti_kinje su također imali_e priliku da slušaju i o vještinama upravljanja projektima, strategiji i projektnom menadžmentu, kao i izboru strategije i razvijanju strateških planova.

Na ljetnoj školi je učestovovalo trideset i pet LGBT akivista iz Banja Luke, Tuzle, Mostara i Sarajeva.

Ljetna škola je dio niza treninga i edukacija koji se ove godine rade u cilju ojačavanja i jačanja LGBT aktivizma u regionalnim centrima u BiH, s ciljem da se unaprijede LGBT ljudska prava u lokalnim zajednicama u BiH.