Libela.org – ‘Tražimo izradu specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini’

pride~8Sarajevski otvoreni centar uputio je, ispred grupe bosanskohercegovačkih ljudskopravaških organizacija koje su se udružile u svrhu zajedničkog zagovaranja prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transeksualnih osoba, Institituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH prijedlog za izradu specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Ovaj prijedlog nastao je na osnovu nedavnog istraživanja koje je sproveo Sarajevski otvoreni centar, u sklopu praćenja provedbe Preporuke Vijeća Europe o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u BiH, a koje je ukazalo na potrebu revizije postojeće legislative i ostalih propisa koji zbog svoje neusklađenosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije mogu ili već dovode do kršenja ljudskih prava LGBT osoba.

Spomenuto istraživanje jasnije je prikazalo da kršenje ljudskih prava LGBT osoba u BiH predstavlja mnogo širi spektar od individualnih slučajeva diskriminacije ili nasilja, i ukazuje na institucionalno i zakonodavno grubo ignoriranje i zanemarivanje potreba i prava LGBT osoba i nespremnost državnih institucija da provode zakone Bosne i Hercegovine, te da je od svih Preporukom Vijeća Europe o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu datih mjera, u BiH provedena samo jedna, a to je donošenje Zakona o zabrani diskriminacije, te nije ispunjena ni zakonom propisana obaveza da se postojeće zakonodavstvo uskladi s Zakonom o zabrani diskriminacije, te da se uspostavi jedinstveni registar slučajeva diskriminacije.

Postojeći raskorak između usvajanja dokumenata za zaštitu ljudskih prava i usklađivanja i adekvatne implementacije bh. zakonodavstva, potakao je ljudskopravaške organizacije da prepoznaju neophodnost da Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH izradom specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH predstavi realnu sliku trenutnog stanja poštivanja i zaštite ljudskih prava LGBT osoba, te da svojim preporukama na koji način postupati u takvim slučajevima, te ukloniti uočene propuste, pozitivno utječe na poboljšanje poštivanja i zaštite ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH.

Prijedlog Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH za izradu specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH, uputile su sljedeće organizacije:

ACIPS, Sarajevo; Asocijacija za demokratske inicijative, Sarajevo; BH novinari; Budućnost, Modriča; Centar za građansku suradnju, Livno; Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu; Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo; Civil Rights Defenders, Sarajevo; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fondacija CURE, Sarajevo; Fondacija Jedan svijet – Platforma za jugoistočnu Evropu; Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Sarajevo; Inicijativa mladih za ljudska prava BiH; Kvinna till Kvinna Fondacija, Sarajevo; Mediacentar Sarajevo; Oštra nula, Banja Luka; P.E.N. centar BiH, Sarajevo; Prava za sve, Sarajevo; Sarajevski otvoreni centar; UNSA Geto, Banja Luka; Zašto ne, Sarajevo i Žene ženama, Sarajevo.