Krajnje je vrijeme da Dom naroda Parlamenta FBiH usvoji prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH

logo Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnjeČlanice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje 25.02.2016. godine izrazile su svoju podršku prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH koji je utvrdila Vlada FBiH, a koji je 23.02. usvojen na 8. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, te pozvale delegate i delegatkinje Doma naroda da i oni usvoje ovaj prijedlog.

Članice Koalicije smatraju da je u 2016. godini neophodno da Federacija Bosne i Hercegovina napokon usvoji izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima će se regulisati krivična djela počinjena iz mržnje, što je već 2010. godine učinjeno u Brčko distriktu i Republici Srpskoj, ali i druga društveno opasna ponašanja kao što su krivična djela navođenja na prostituciju i krivična djela trgovine ljudima koja se također regulišu ovim prijedlogom. Navedene izmjene neophodne su ne samo u smislu regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Federaciji BiH, nego i zbog harmonizacije krivičnih zakona na teritoriju BiH.

Nadamo se da će delegati i delegatkinje Doma naroda uvidjeti neophodnost usvajanja ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH i adekvatne krivično pravne regulacije navedenih krivičnih djela.

Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima bi se adekvatno regulisala i sankcionisala krivična djela počinjena iz mržnje čekaju od 2010. godine, te su u 2013. i 2014. godini razmatrane u Parlamentu Federacije BiH i oba puta usvojene na Predstavničkom domu. 2013. godine Dom naroda Parlamenta FBiH nije usvojio ove izmjene i dopune, a 2014. nije sazvana ni sjednica na kojoj bi se o njima odlučivalo. U 2015. nije bilo inicijativa da se Krivični zakon FBiH izmijeni u cilju regulisanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te je FBiH ostala jedina administrativna jedinica u BiH, a i u regionu, koja nije regulisala ova krivična djela.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oformljena je početkom 2013. radi zagovaranja za poboljšanje zakonodavnog okvira čija je svrha suzbijanje i sankcionisanje slučajeva govora i zločina iz mržnje. Koalicija se pored adekvatne regulacije, zalaže i za implementaciju već postojećih zakona kojima su ova pitanja djelomično regulisana (krivični zakoni Brčko Distrikta, FBiH i RS, Zakon o zabrani diskriminacije BiH), te aktivno radi na podizanju svijesti javnosti o tome šta je zločin i govor iz mržnje, te njihovih ozbiljnih i štetnih posljedica po bh. društvo. Koalicija okuplja deset nevladinih organizacija koje su već godinama aktivne u promicanju i zaštiti ljudskih prava: Asocijacija za demokratske inicijative, Centar za mlade KVART, Civil Rights Defenders, Fondacija CURE, Fondacija Mediacentar Sarajevo, Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Otaharin, Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA), Sarajevski otvoreni centar , Udruženje BH novinari i Vijeće za štampu BiH.

Dopis koji je Koalicija ovom prilikom uputila Domu naroda možete naći ovdje.