Konferencija: „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”

slika2Sarajevski otvoreni centar kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH organizuje 30. i 31. marta 2016. godine konferenciju pod nazivom „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji – izgradnja partnerstva između civilnog društva i parlamenata“. Konferencija će biti održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, a za planirane sesije će biti obezbijeđeni vrhunski/e predavači/ce iz regiona i BiH.

Ovo je prilika da se parlamentarci/ke i predstavnici/e civilnog društva sastanu i prodube partnerstvo koje nam je potrebno za što brži napredak u procesu evropskih integracija, ali i da se razmijene iskustva između susjednih zemalja i Bosne i Hercegovine. Više o planiram temama za konferenciju i predavačima/cama možete saznati iz agende koju koju možete preuzeti ovdje.