Konferencija “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – razmjena iskustava”

Povodom Dana ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar ima čast pozvati Vas da prisustvujete konferenciji koja će se održati 10.12.2018. godine u Sarajevu.

Konferencija Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – razmjena iskustava poludnevna je konferencija u okviru koje će se razgovarati o strategijama borbe protiv vršnjačkog nasilja. Sarajevski otvoreni centar se prethodnih godinu dana bavio problemom vršnjačkog nasilja na osnovu roda, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). Ovu konferenciju organizujemo sa ciljem da razgovaramo o problemima sa kojima se suočavaju djeca, posebno na osnovu različitih rodnih identiteta, kao i da predstavimo dobre prakse borbe protiv vršnjačkog nasilja, koje su razvile pojedine institucije i nevladine organizacije iz BiH.

U panelu učestvuju predstavnice nadležnih institucija, kao i nevladinih organizacija, koji se temom vršnjačkog nasilja bave predano i sistematski godinama. Na konferenciji će biti predstavljeni i rezultati istraživanja “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke” autorice Slobodanke Dekić.

Molimo Vas da svoje učešće na konferenciji potvrdite najkasnije do 03.12.2018. na e-mail: [email protected]

Dnevni red konferencije možete naći ovdje: konferencija_10.12.